ESG-presset øges på især de store bureauer

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

Både kunder og medarbejdere stiller større ESG-krav til bureauerne – særligt de store bureauer. Og bureaulederne ser ESG-arbejdet som en udfordring.

Marketingansvarlige mener ikke – i en analyse gennemført af MyResearch tidligere på året for Bureaubiz – at der er særligt store kompetencer inden for rådgivning om miljø- og klimamarkedsføring på bureauerne.

Det bekymrer tilsyneladende ikke bureaudirektørerne, for i den aktuelle bureauleder-undersøgelse mener blot 17 pct., at ESG har gjort det sværere at være bureauleder. Og tilsvarende mener kun hver sjette bureauleder, at ESG har øget risikoen ved at drive bureau.

Påvirkning af ESG på bureauets drift og strategiEnig/Meget enig %Uenig/Meget uenig %

ESG har gjort det sværere at agere som leder
1738
ESG har øget risikoen ved at drive bureau1742
Figur 1 – Spørgsmål: Hvordan påvirker ESG bureauets drift og strategi?

Men dykker man lidt ned i tallene og ser på størrelsen af bureauer, er der stor indbyrdes forskel på bureauledernes syn på ESG.

På de små bureauer ser man slet ikke eller stort set ikke noget problem med ESG, mens en del af de store bureauer ser ESG som en udfordring for ledelsen. Faktisk ser hele 44 pct. af bureaulederne i bureauer med 50-99 ansatte ESG som en udfordring for ledelsesarbejdet.

ESG har gjort det sværere at agere som leder – størrelsen på bureauEnig/Meget enig %Uenig/Meget uenig %
1-4 ansatte839
5-9 ansatte054
10-19 ansatte1540
20-49 ansatte2030
50-99 ansatte4433
Mere end 100 ansatte3334
Figur 2 – Spørgsmål: Hvordan påvirker ESG bureauets drift og strategi?

Den samme tendens ser man, når man spørger bureaulederne om, hvorvidt ESG har øget risikoen ved at drive bureau på. Heller ikke her er det et problem for helt små bureauer, men allerede når bureauet runder 10 ansatte, ser bureaulederne det som en risiko at drive bureau. Der er dog samtidig en større andel, der ikke ser ESG som en risiko, og den er nogenlunde ligelig fordelt på bureaustørrelse.

ESG har øget risikoen ved at drive bureau – størrelsen på bureauEnig/Meget enig %Uenig/Meget uenig %
1-4 ansatte838
5-9 ansatte945
10-19 ansatte2540
20-49 ansatte1545
50-99 ansatte2233
Mere end 100 ansatte3342
Figur 3 – Spørgsmål: Hvordan påvirker ESG bureauets drift og strategi?


Kunderne stiller større krav

Uanset om ESG har gjort det til en større udfordring at drive bureau, siger næsten halvdelen af bureaulederne – 43 pct. –at kunderne stiller større krav til ESG en for et år siden. Og jo større bureauet er, des mere oplever man kravene fra kunderne.

Påvirkning af ESG på bureauets drift og strategiEnig/Meget enig %Uenig/Meget uenig %
Kunderne stiller større krav til ESG end for et år siden4317
Medarbejderne stiller større krav til bureauets eget ESG-arbejde end for et år siden3024
Figur 4 – Spørgsmål: Hvordan påvirker ESG bureauets drift og strategi?

Jo større bureau, des flere bureauledere mener, at kravene fra kunderne er blevet større. Det kan måske hænge sammen med, at de store bureauer skal leve op til leverandørkrav fra kunderne i større grad end mindre bureauer.

Kunderne stiller større krav til ESG end for et år siden – BureaustørrelseEnig/Meget enig %Uenig/Meget uenig %
1-4 ansatte3123
5-9 ansatte3618
10-19 ansatte4510
20-49 ansatte4030
50-99 ansatte5611
Mere end 100 ansatte670
Figur 5 – Spørgsmål: Hvordan påvirker ESG bureauets drift og strategi?

Mediabureaulederne skiller sig ud, når man kigger på, om kravene fra kunderne er blevet større. Kun 26 pct. af mediabureaulederne er af den mening, mens de andre bureautyper ligger omkring de 50 pct.

Kunderne stiller større krav til ESG end for et år siden – BureautypeEnig/Meget enig %Uenig/Meget uenig %
Reklame4310
Digital4121
Media2626
Kommunikation535
Design4312
Public Affairs660
Event5050
Figur 6 – Spørgsmål: Hvordan påvirker ESG bureauets drift og strategi?

Hos mediabureauet Orchestra kan man imidlertid godt genkende billedet af, at kunder stiller større krav til bureauets arbejde med ESG-agendaen, siger strategy director, Sandra Olsen:

“Motivationen og interessen for vores ESG-arbejde fra kunderne er dog meget forskellig. Nogle synes, det er vildt interessant, for andre fylder det ikke så meget. Men i takt med at lovgivningen kommer rullende, kan ingen kunder efterhånden se sig fri for at tage stilling. Det gælder også ude i marketingafdelingerne.”

Sandra Olsen fortæller, at man bruger meget tid på at tale om ESG med kunderne i marketingafdelingerne, og tilføjer:

“Lige nu er handlemulighederne større på Social og Governance, end det er på Environment. For vores vedkommende skyldes det ikke mangel på vilje eller viden. Det skyldes mere mangel på fælles standarder. Heldigvis arbejdes der på højtryk for at få styr på det både via Grakom og Kreakom, som vi selv er dybt involveret i.”

Sandra Olsen, strategy director & partner hos Orchestra

Hun fortsætter:

“Der skal nok komme bedre rådgivning om f.eks. medieplanernes CO2-aftryk, men det er vores klare holdning, at vi skal have en fælles standard først, førend det giver rigtig mening. Vi har brug for at arbejde i fællesskab som branche om de rigtige løsninger til kunderne.”

Medarbejderne stiller større krav – især på store bureauer

En ting er kravet fra kundesiden, men hvordan stiller medarbejderne sig til bureauets ESG-arbejde?

Her er tendensen som ovenfor: Jo større bureau, des mere oplever bureaulederne, at medarbejderne stiller større krav i forhold til for et år siden. 30 pct. siger samlet set, at medarbejderne stiller større krav (se figur 1), men når man når op på over 20 medarbejdere, er andelen helt oppe på 55 pct. eller over.

Medarbejderne stiller større krav til ESG end for et år siden – BureaustørrelseEnig/Meget enig %Uenig/Meget uenig %
1-4 ansatte838
5-9 ansatte3627
10-19 ansatte3020
20-49 ansatte5530
50-99 ansatte5511
Mere end 100 ansatte670
Figur 7 – Spørgsmål: Hvordan påvirker ESG bureauets drift og strategi?

Hos Orchestra kan man godt genkende billedet af, at i hvert fald nogle medarbejdere interesserer sig for bureauets arbejdet med ESG, fortæller Sandra Olsen:

“Vi oplever en stor forskel hos medarbejderne. I sidste uge præsenterede vi Orchestras første ESG rapport internt. Nogle synes, at det er vildt interessant, vil gerne høre mere og også gerne bidrage til arbejdet. For andre medarbejdere fylder det ikke så meget.”

Om undersøgelsen: Undersøgelsen er sendt til 520 bureauledere beskæftiget inden for reklame, digital, media, kommunikation, design, public affairs og event.
93 har svaret på hele eller dele af undersøgelsen svarende til 18 pct.
Undersøgelsesperioden er november 2023.