Greenwashing: Forbrugerombudsmanden indskærper reglerne for vildledning over for Toyota og Suzuki

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

Også OK Benzin har fået indskærpet vildledende brug af grøn markedsføring, og Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen påpeger endnu en gang, at virksomheder fremover må forvente at blive politianmeldt, hvis Forbrugerombudsmanden vurderer, at de anvender vildledende udsagn.”

Toyota Danmark og Suzuki Bilimport har benyttet budskaber i markedsføringen, der fik deres produkter til at fremstå, som om de er mindre skadelige for miljøet, end de faktisk er. Forbrugerombudsmanden har nu indskærpet reglerne om vildledning over for virksomhederne. Det skriver Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse.

Toyota Danmark markedsførte i 2020 en plugin-hybridbil med udsagnet ‘en bil til dig, der vil have en miljørigtig bil uden at være begrænset på rækkevidde’, selv om plugin-hybridbilen højst kunne køre 50 km uden at skulle genoplades. Toyota markedsførte også bilerne med udsagn såsom ‘miljørigtig bil’, ‘genoplad miljøet med en plug-in hybrid’ og ‘det er miljørigtigt, nemt og billigt at have en plug-in-hybrid.’

Da de miljømæssige fordele ved bilen blev væsentligt reduceret af miljøbelastende aspekter ved bilen, var markedsføringen af bilen som miljørigtig, vildledende, skriver Forbrugerombudsmanden i pressemeddelelsen.

Suzuki Bilimport markedsførte flere ‘mild-hybridbiler’ med betegnelsen ‘hybrid’. Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at forbrugere forstår en hybrid som en bil, der kan køre dels på elektricitet alene og dels på fossilt brændstof alene. Det kan mild-hybrider som udgangspunkt ikke, og derfor mener Forbrugerombudsmanden, at markedsføringen er vildledende.

Suzuki Bilimport har tillige brugt udsagnet ”Mere sikker og miljøbevidst end nogensinde”, som Forbrugerombudsmanden mener var med til at underbygge vildledningen, og at det gav forbrugeren et fejlagtigt indtryk af bilens miljøbelastning.

Også OK Benzin har fået en indskærpelse fra Forbrugerombudsmanden, fordi man i 2020 markedsførte et dieselprodukt til erhvervskunder med udsagnene ‘Klimadiesel’ og ”Vi kører på OK Klimadiesel – skal du med på vognen?”. Samtidig var der et billede af en sennepsblomstermark på OK’s tankbiler.
 
OK Benzins produkt indeholder omkring 25 pct. biobrændstof skriver Forbrugerombudsmanden, hvilket betyder at langt størstedelen af produktet fortsat er fossilt brændstof. Markedsføringen var efter Forbrugerombudsmandens opfattelse med til at give både erhvervsdrivende og forbrugere det indtryk, at OK Benzin anvendte et dieselprodukt, der var mindre skadeligt for miljøet, end det faktisk var.

Budskaberne skal være konkrete for at være lovlige
Virksomhederne kunne lovligt have markedsført sig med konkrete og præcise udsagn om produkternes reducerede miljøbelastning, skriver Forbrugerombudsmanden, Christina Toftegaard Nielsen i sin pressemeddelelse, og hun tilføjer:

”Det er vigtigt, at vi som forbrugere kan stole på virksomhedernes oplysninger om produkter. Hvis ikke vi kan stole på virksomhedernes oplysninger om, hvad de gør for at producere mindre miljøskadeligt, mister vi tilliden til markedsføringen, og det vil skade den grønne omstilling. Vi har indtil nu indskærpet forbuddet mod vildledning i de sager, vi har behandlet angående virksomheders udsagn om deres produkters miljøbelastning. Virksomheder må dog fremover forvente at blive politianmeldt, hvis vi vurderer, at de anvender vildledende udsagn.”

Tilbage i december nævnte Forbrugerombudsmanden på et gå-hjem-møde, at “når vi har råbt op om det i en periode, skrider vi til politianmeldelser.” Dette bliver altså nu igen italesat i forbindelse med disse skærpelser.

Forbrugerombudsmanden har offentliggjort en kvikguide, der vejleder virksomheder om reglerne for at bruge udsagn om produkters mindre skadelige virkning på miljøet i markedsføring. Kvikguiden er primært en forkortet udgave af Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande m.v., der er udarbejdet med tilslutning fra blandt andet erhvervsorganisationer.