Historisk skifte: Se hvem der har overtaget de digitale bureauers imagetrone

Finn Graversen,
journalist

9 gange i træk har det samme bureau toppet MyImage-analysen, når annoncørerne er blevet spurgt om de digitale bureauer. Men det blev ikke til et 10 års jubilæum.

Da Magnetix for 10 år siden fik fart på sin bemærkelsesværdige vækstrejse, lagde adm. dir. og medstifter, Martin Bochineck, ikke skjul på, at han havde en klar ambition: Magnetix skulle toppe i den årlige MyImage Bureau analyse.

Den ambition blev indfriet allerede i 2014, og siden har bureauet holdt fast i den position – endda til trods for to navneskifter i de sidste tre år (bureauet hedder nu Merkle).

Men i år gik det ikke mere. Merkle – eller Magnetix – er blevet vippet af tronen. Det er de seneste to års nr. 2, Impact, der har præsteret kunststykket.

En af forklaringerne er, at Merkle har tabt noget på Kendskab. I 2020 og 2021 hed bureauet Isobar og her lykkedes det at gennemføre navneskiftet uden de store konsekvenser. Sidste år stod bureauet så opført i analysen som Merkle (tidl. Isobar), mens det i år alene stod opført som Merkle. Og det har altså ført til et fald i Kendskab.

Men det er ikke eneste forklaring. Bureauet er også gået tilbage på BrandPosition, der handler om de kvalitative parametre, så der ser ud til at være en mere generel tilbagegang for bureauet.

Impact har først og fremmest sin styrke på BrandStrength, der omfatter kvantitative parametre som Kendskab og Invitation til pitch. Specielt på den sidstnævnte har bureauet øget sit Momentum, der fremkommer, når man holder Invitation til pitch op mod, hvor mange af bureauets kunder, der er blandt respondenterne.

Denne artikel er skrevet uden at kunne kontakte Impact for at få et bud på en forklaring på bureauets fremgang. Men det kan noteres, at bureauet i 2021 fik en ny organisation. Den omfattede dels, at man fordoblede antallet af partnere til 18.

“Partnere hos os er ikke nødvendigvis ledere. Det er nøglepersoner, der bidrager til virksomhedens udvikling og kultur, og partnerskabet opnås efter et tilrettelagt forløb, der typisk varer 12-24 måneder,” sagde CEO Kasper Holst dengang til Bureaubiz.

Han kunne samtidig fortælle, at bureauet havde ændret sin organisation fra at være bygget på fag til nu at bygge på nogle såkaldte tribes, der blev beskrevet som grupper med 30-50 medarbejdere på tværs af fag, som har til opgave at være ekstremt fokuserede på kundernes behov og resultatskabelse.

Det kan i den forbindelse nævnes, at resultatskabelse er det ene af de to absolut vigtigste valgkriterier for kunderne.

Omkring årets analyse kan det i øvrigt bemærkes, at branchens økonomiske sværvægter, Wunderman, har gjort sig positivt bemærket. Wunderman er i en klasse for sig selv hvad angår økonomiske resultater, men de er opnået meget på internationale kunder, og bureauet har ikke synet af meget på det danske marked. I år er Wunderman dog hoppet fra en 18. til en 9. plads på basis af, at bureauet er det blandt de digitale, der er gået mest frem i BrandPower.

For andre gik det den modsatte vej, og derfor er der sket en del udskiftning i Top 5. Manyone, Immeo og IIH Nordic røg ud af Top 5 – de var henholdsvis nr. 3, 4 og 5 – og blev erstattet af Vertica, Hesehus og Novicell. Specielt Immeo gik tilbage, idet bureauet dumpede ned på en 13. plads.

Endelig kan det nævnes, at Dept er med for første gang i år – og det er gået ganske godt. Bureauet kommer ind på en 11. plads.

Top 5 MyImage Bureau
Digitale bureauer- sidste år i parentes

 1. Impact (2)
 2. Merkle (1)
 3. Vertica (6)
 4. Hesehus (8)
 5. Novicell (7)

Top 5 kvalitative parametre
Respondenter er dem, der kender mindst lidt til bureauet.
Sidste års placering i parentes

God forståelse for kundernes forretning

 1. Knowit Experience (12)
 2. Immeo (1)
 3. Merkle (3)
 4. NoA Ignite (8)
 5. Vertica (6)

Gode til at skabe resultater

 1. Hesehus (3)
 2. Dept (Ny)
 3. Vertica (5)
 4. Knowit Experience (13)
 5. Pentia (14)

Strategisk stærke

 1. Manyone (1)
 2. Knowit Experience (13)
 3. Immeo (4)
 4. Merkle (2)
 5. Impact (15)

Kreativ stærke

 1. Manyone (1)
 2. AKQA (4)
 3. NoA Ignite (2)
 4. Knowit Experience (6)
 5. Frankly (3)

Gode til at analysere og anvende data

 1. IIH Nordic (1)
 2. Immeo (3)
 3. iProspect (5)
 4. Knowit Experience (14)
 5. Merkle (4)

Gode digitale kompetencer

 1. Immeo (1)
 2. Dept (Ny)
 3. Knowit Experience (13)
 4. Vertica (7)
 5. Novicell (6)

Gode til at integrere data

 1. Immeo (1)
 2. IIH Nordic (3)
 3. Knowit Expereince (14)
 4. Vertica (5)
 5. Dept (Ny)

Gode til e-commerce

 1. Hesehus (1)
 2. Vertica (2)
 3. Impact (3)
 4. Novicell (5)
 5. Merkle (4)

Fleksible og agile

 1. Knowit Experience (14)
 2. Dept (Ny)
 3. Generaxion (Ny)
 4. NoA Ignite (7)
 5. Immeo (1)

MyImage Bureau produceres af MyResearch og der spørges til 24 reklamebureauer, 23 digitale bureauer og 13 mediabureauer. Data er indsamlet i uge 40-46 og 966 marketingansvarlige har gennemført analysen. Det er en responsprocent på 32.

Analysen måler BrandStrength, der er en række kvantitative parametre som Kendskab, om man vil invitere til pitch og Momentum, der sammenholder lysten til at invitere til pitch med hvor mange af et bureaus kunder, der er blandt respondenterne.

BrandPosition bygger på 9 kvalitative udsagn, hvor dem, der har et vist kendskab til bureauet, svarer på, om de mener, udsagnet passer på bureauet.

BrandPower er en sammenregning af BrandStrength og BrandPosition.