”Jobmarkedet er vendt om siden forrige sommer”

Peter Engholm,
journalist

The People Bank skulle støtte bureaumedarbejdere ramt af coronakrisen. Nu er det bureauerne, der behøver støtte til at finde medarbejdere, siger bankens medstifter Niels Heilberg.

Udviklingen på bureaumarkedet er en rutsjebane. Den første corona-tid var præget af fyringer, lønnedgang og job-usikkerhed. Og nu hvor pandemien endnu ikke har lukket døren efter sig, er det bureauerne, der døjer med at rekruttere de rette medarbejdere.

Et tydeligt billede på denne udvikling er platformen The People Bank – skabt på baggrund af dystre tal og udtalt utryghed i maj 2020 af Niels Heilberg og Kitta Petersen.

Ud fra en rundspørge kunne de konstatere, at 27 bureauer havde skilt sig af med 325 ansatte blot et par måneder efter, at Mette Frederiksen havde lukket landet ned på oven på du-ved-nok-hvilket pressemøde. Dertil kom, at 9 ud af 10 af de adspurgte i større eller mindre grad følte sig utryg i jobbet.

The People Bank havde til formål at samle de berørte og bekymrede personer på bureauerne og gøre dem spilbare: ”Vi vil hjælpe medarbejderne med at blive fundet af deres kommende arbejdsgiver,” sagde Niels Heilberg dengang.

På halvandet år har tingene ændret sig, kan initiativtageren i dag konstatere:

”Problemet er i store træk elimineret. Jobmarkedet er vendt om siden forrige sommer. De fleste personer, jeg har i netværket, har enten fast job eller rigeligt at lave som freelancere,” siger Niels Heilberg.

Medarbejdere går mindre op i penge
Den mindskede usikkerhed og de øgede beskæftigelsesmuligheder er suppleret med anden dimension. Niels Heilberg forklarer:

”En god ting, der kom ud af usikkerheden i 2020, er, at mange bureaumedarbejdere har tænkt over tingene: Hvad giver mening? Laver jeg noget med retning? De går i lidt mindre grad op i penge og mere op i en god dagligdag og arbejdskultur.”

The People Bank har 546 personer i banken, men langt de fleste er ikke længere aktivt søgende. Dermed ikke sagt, at der ikke er behov for banken.

”Der er et stort problem, men det er ikke længere manglen på job, men at bureauerne mangler folk – bl.a. fordi mange bureauer har svært ved at tiltrække og holde på de bedste medarbejdere,” siger Niels Heilberg.

Bureauerne kan med fordel tænke over egen situation
Han står fortsat som CEO i banken, men aktiviteter er der ikke mange af.

”Hvis det var dét, jeg ville, så kunne jeg ikke lave andet end at bistå bureauer med at finde de rette medarbejdere. Der er et solidt hul i markedet, og bureauer og virksomheder bruger – ifølge dem selv – massive ressourcer på rekruttering”

Niels Heilberg er til daglig CEO i bureauet Heilbergs, og medstifteren af The People Bank, Kitta Petersen, er i dag senior account director hos Brandhouse/Subsero. Det ligger således ikke lige for, at The People Bank indleder en offensiv over for – eller nærmere; sammen med – bureauerne.

Men Niels Heilberg vil gerne hjælpe dem på vej med et råd:

”Bureauerne kan med fordel gøre, som de ansatte og de fyrede har gjort: Reflektere over egen situation. Det er ikke mit indtryk, at mange bureauer er stoppet op og har funderet over arbejdskultur, personalepolitik, diversitet og talentudvikling. Ellers spurgt sig selv, om værdierne er opdaterede.”

Oplagt at dyrke en mere favnende arbejdskultur
Han medgiver, at en del bureauer har set fordelen i, at medarbejdere kan arbejde hjemmefra. Det giver fleksibilitet for medarbejderne, og bureauerne får stadig udført arbejdet ordentligt. Pandemien har skabt en lodret kurve for digital omstilling og har formentlig kastet adskillige gode learnings af sig. Men bureauejere har fortsat rigeligt at tage fat på, mener The People Bank-direktøren:

”Medarbejdere på bureauer bliver stadig presset for hårdt. Det er en skidt spiral, for når man mangler medarbejdere, så bliver der drevet rovdrift på dem, der er – særligt de unge – og det er ikke en langtidsholdbar løsning.” siger Niels Heilberg og tilføjer:

”I et bureaulandskab med så få fyrtårne ville det være oplagt, at flere opdyrkede en mere favnende og passioneret arbejdskultur. I min optik ville meget være løst, hvis man satte lighedstegn mellem trivsel og omsætning. Man kan ikke skille forretning og mennesker ad på den lange bane.”