Bureauernes 5 veje til glade kunder

Karen Bender,
tidl. marketingdirektør i Københavns Lufthavne

Karen Bender er tidligere e-commerce & marketing director i Københavns Lufthavne og har en mangeårig karriere som marketeer. Læs her hendes fem konkrete råd til et godt forhold mellem bureau og annoncør.

Som kunde bør man ikke konstant sende opgaverne i pitch for at opnå de bedste priser. Målet må være, at bureau og kunde arbejder sammen så længe, at de bliver samarbejdspartnere og ikke blot kunde og leverandør. For det er er vigtigt med en partner, som indgående forstår forretningen, de politiske vilkår og ikke mindst det produkt eller den service, som det handler om.

De bureauer, som formår at sætte
sig i kundens sted og forstå de daglige udfordringer, har det bedste grundlag for succesfulde samarbejder. Og så skal kunden naturligvis kende og føle sig tryg ved hele teamet og vide, hvad de står for. Den tid, hvor kreative ikke er i direkte kontakt med kunden, er forhåbentlig forbi alle steder. Der er jo ingen tvivl om, at direkte kontakt og face-to-face-møder giver den bedste proces og dermed også det bedste output.

Der er en række fordele ved det længerevarende samarbejde, da man har muligheden for et tæt samarbejde, som kan udløse følgende 5 top-fordele.

1. Gensidig tillid
I de optimale bureau-kunde-forhold har man tillid til hinanden. Det skaber ro under processerne og i sidste ende det bedste resultat. Tillid betyder, at man som kunde har ro i maven, fordi der er et godt fit imellem kunde- og bureaufolkene, og at der ikke kommer en masse overraskelser i budgetterne på et senere tidspunkt.

Hvis tilliden er på plads, så kan man 
med fordel spille med åbne kort i forhold til budgetter. Altså, kunden fortæller ærligt, hvor meget budget, der er til at løse den stillede opgave med de dertilhørende målsætninger. Det skaber de bedste rammer fra starten og bidrager til at forventningsafstemme.

Bureauet må så hurtigt forholde
 sig til, om opgaven kan løses, og målene
 nås inden for budgetrammen, og melde ud, hvis det ikke kan lade sig gøre. Eventuelt behov for ekstra budget skal fra bureauets side kommunikeres hurtigst muligt, så det ikke kommer for sent i processen, og man som kunde føler, at hele opgaven tages som gidsel.

 

Bureaubiz Pro After Hours: Opkøb, fusioner og overtagelser. Ord, som de seneste år har fyldt mere og mere i spaltepladsen på Bureaubiz. Men hvorfor er det mon sådan? Tilmeld dig her og få svaret.

 

2. Åben og ærlig dialog
Samarbejdet fungerer optimalt, når
 man fra begge sider åbent kan italesætte utilfredshed, tvivl og bekymringer, uden
 at det absolut skal opfattes som kritik,
 men mere som et udtryk for, at man har fokus på bolden og er bange for, at den ikke kommer i mål. Fortæl os gerne, hvis briefet er mangelfuldt, hvis tidsplaner og budgetter er urealistiske, eller hvis der er samarbejdsproblemer.

Man kan med fordel have en direkte
linje til den endelige beslutningstager hos kunden, i tilfælde af, at der opstår for meget fnidder i det daglige samarbejde.

3. Vær med så tidligt i processen som muligt
Det kan være en fordel, at bureauet og kunden bruger hinanden til sparring. Det kunne f. eks. være ved udarbejdelse af brief, eller at forretningen er med til og inddraget i den kreative proces, f.eks. i form af ideations.

Kundens idé kan være lige så god som bureauets (jo, jo). Forretningen kan ikke 
blot skubbe ansvaret væk fra sig, når briefet er leveret, men man skal hele tiden være opmærksom på, hvor man kan supportere og berige processen, så man i sidste ende får et så optimalt resultat som muligt.

Selvom det er skønt med passionerede folk på teamet, så er det dog vigtigt, at der 
er respekt for kundens viden og interne deadlines. Jeg har endnu ikke oplevet, at det ikke er kunden, som kender forretningen
 og udfordringerne bedst.

4. Passion og commitment
Der må forventes et gedigent commitment fra bureauets side. Hvis jeg skal forklare
det nærmere, så forventer jeg, at nye folk
 på teamet bliver sat ind i kunden internt på bureauet, og man ikke skal gentage specifikke forhold, som gør, at kreative ideer ikke kan lade sig gøre. Det forventes også, at man på teamet er eksible og agile.

Konkurrent- eller andre eksterne forhold kan jo betyde, at scope og deadlines ændrer sig, og der er det vigtigt, at bureauet kan spille med, f.eks. ved at sætte flere/andre ressourcer ind på opgaven. Men for mig er det vigtigste, at der er god energi på begge sider af bordet. Som kunde er der ikke noget bedre end at mærke en ægte passion hos bureauet.

Det kan så betyde, at man som kunde møder nogle skønne, meget udholdende bureaufolk, som er meget passionerede om deres ideer, men det gør ikke noget, det er helt fint med nogle gode, passionerede og energifyldte diskussioner. Vi vil gerne udfordres og udvikles.

Helt generelt kunne jeg godt tænke mig, at bureauernes høje engagement under brief- og kampagneudvikling fortsætter, ikke kun i eksekveringsfasen, men også i en follow-up-fase. At I selv tager initiativer til at følge med og følge op og uopfordret tager initiativ, hvis kampagnen ikke lever op til forventningerne. Hvis kunden glemmer at informere jer, så må I tage initiativet til at komme med på updates. Det giver bare så meget respekt, når I viser en reel interesse for den sidste og absolut sværeste og ikke mindst vigtigste fase og ikke bare er videre til næste kunde/job.

5. Respekt og forståelse
Selvom det er skønt med passionerede folk på teamer, så er det dog vigtigt, at der er respekt for kundens vinden og interne deadlines. Jeg har endnu ikke oplevet, at det ikke er kunden, som kender forretningen og udfordringerne bedst. Jeg har heller aldrig oplevet, at vi i marketing ikke arbejdede uden et internt pres – fra salgsafdelingen, fra ledelsen eller bare for at nå mål og budgetter, som man er forpligtiget til.

Det er muligt, at bureauet ikke synes, at det er sjovt at skulle fortælle kunden, at en leverance er forsinket eller slet ikke kan leveres under de givne omstændigheder. Men det er ingenting i forhold til, hvad det kan give af ubehageligheder for kunden. Bureauet får jo som regel fortsat sit budget hjem, men hos kunden betyder den forsinkede eller helt manglende leverance, at målsætningerne begynder at skride. I de tilfælde, hvor deadlines er helt urealistiske fra kundens side, skal det bringes op fra starten. Det er bedre at få ’svesken på disken’ så hurtigt som muligt, så vi undgår den førnævnte ’gidseltagning’.

Der kan også godt være dette her klassiske kunde-bureau-clash, hvor bureauet gerne 
vil prisnomineres og derfor går (for) langt
i de kreative udspil. Her er det vigtigt, at bureauet ikke glemmer at tænke, hvornår er min kunde en succes. Desværre betyder det jo så nogle gange, at de kreative ikke får deres oprindelige ide igennem, hvilket kan være demotiverende, men det er jo bare sådan, at det altså er kunden, der betaler og bestemmer.

Klummen er et udtryk for skribentens egen holdning