Nekrolog om Bjarne Egedal: Formanden er stået af

Lars Thomassen, Vagn Henriksen og Svend Sieling

Lars Thomassen, Vagn Henriksen og Svend Sieling har skrevet en nekrolog om Bjarne Egedal, der i en lang årrække var bestyrelsesformand for BBDO samt formand for DRRB (nu KreaKom).

Ved Bjarne Egedals bortgang efter kort tids sygdom var det en af reklamebranchens såkaldt ”tunge drenge,” der forsvandt. Men mindet vil vedblive med at lyse, så længe der er nogen til at mindes hans vidtfavnende og markante personlighed.

Bjarne Egedal var kendt i brede kredse som af en af branchens store købmænd. Han havde instinkt for forretning og forstod til fulde det basale princip, at en god handel bør være fordelagtig for begge parter. Det kom bl.a. til udtryk ved en unik evne til at knytte stærke, personlige bånd med de mennesker, han omgav sig med, det være sig såvel private venner som forretningspartnere, medarbejdere og kunder, indbefattet en international kontaktflade.

Hans hæderlighed var ikke til fals, han var indbegrebet af ”ordentlighed,” og bl.a. derfor havde han ”many friends in business.”  Han var fleksibel, havde stor empati, og man kunne komme langt med ham, men gik nogen over stregen, kom hans temperament i kog om end ofte maskeret bag et smil. Det var ikke for ingenting, han bar tilnavnet ”Bomberen.”

Og Bomberen lagde æg i adskillige kurve, hvorved hans format viste sig på flere planer. Ikke mindst kræver det jo stor menneskelig forståelse at kunne samle de værste konkurrenter i fælles projekter.

Eksempelvis fik han uddannelsen af danske reklamefolk op at stå og formaliseret, da han i 80’erne var med til at grundlægge DRB Skolen. Herefter var han drivkraften, der samlede de samme konkurrenter i Dansk Media Indeks, Rutinecentralen, Reklamedata og Reklameforum. Siden førte det til oprettelsen af TMP, OMD, Networkers/Framfab, et samlet netværk af virksomheder, der ellers lå i skarp konkurrence på kreativitetsparameteret. Jo, Bjarne forstod at sprede sit talent og samle folk til fælles formål. På den måde havde han mange ”børn” i branchen, både i form af konkrete projekter og tobenede eksistenser, som han tog under sine beskyttende og loyale vinger.

Helt naturligt blev Bjarne også i mange år valgt som formand for Danske Reklamebureauers Brancheforening.

Bjarne kunne slå ud med armene i gavmildhed og generøsitet, men var også sparsommelig efter den gamle skoles principper og med et professionelt forhold til penge: Hvis lyset brændte uden gavn, gik han rundt og slukkede det, papir burde bruges på begge sider, og hvis en clips lå og flød på gulvet, samlede han den op. Han mestrede således den gamle kunst at spare på skillingen og til gengæld lade daleren rulle, når det gjaldt et godt gilde.

Hans sammensatte karakter havde også den side, at han kunne være sprudlende morsom. Mange vil huske, hvordan han i festsammenhæng var selvskrevet som entertainer eller toastmaster, en rolle han påtog sig med professionel perfektionisme og talent for at improvisere. Faktisk en form for standup comedy længe før begrebet havde vundet dansk indpas. Med andre ord: Bjarne var en seriøs alvorsmand, som besad en gudsbenådet humor, der kunne få folk til at grine i flok. Ikke mindst når han spillede julemand og gav alle et kærligt hip og et øgenavn med på vejen, så man skulle tro, at han havde et helt kartotek inde i hovedet.

Karrieren begyndte for alvor, da Bjarne startede som kontaktperson på det legendariske reklamebureau Lund & Lommer, hvor han siden blev direktør. I 1979 stod som han medstifter af Henriksen & Sieling A/S, som få år efter fusionerede med den verdensomspændende reklamebureaukæde, BBDO, og dermed blev et af de største reklamebureauer i Danmark, hvor Bjarne nu fungerede som arbejdende bestyrelsesformand, kun kaldet ‘Formanden’, indtil han trak sig tilbage i begyndelsen af 00’ern. Derudover beskæftigede han sig bl.a. med landbrug, herunder kvægdrift, fra Brandenbjerggård i Nordsjælland.  Bjarne blev i 1996 udnævnt til Ridder af Dannebrog.

Bjarne Egedal efterlader sig hustruen Lisbeth, med hvem han fik set det meste af verden. Nu er en stor personlighed stået af.

Ære være hans minde.

Se et portræt af Bjarne Egedal på Bureaubiz i anledning af hans 70 års fødselsdag i 2010.

Klummen er et udtryk for skribentens egen holdning