Leth-sagen: Hvad fanden bilder de sig ind?

Kaspar Colling Nielsen,
forfatter

Klumme: Forfatter Kaspar Colling Nielsen er slet ikke enig med alle dem, der mener, at Jørgen Leth har solgt ud ved sin medvirken i en Citroën-reklame.

Denne klumme blev oprindelig bragt i Berlingske.

Journalist Niels Ivar Larsen har for nylig publiceret en artikel, der handler om, at Jørgen Leth ‘udprostituerer’ sig selv ved at medvirke i den nye reklame for Citroën.

“Forfærdeligt” og “forløjet” kalder han affæren, som ifølge Niels Ivar Larsen bliver endnu værre af, at filmen er instrueret af sønnen Asger Leth, som dermed “forplumrer æstetikerens aldrig svigtende blik for det smukke ….”

Pointen i Niels Ivar Larsens kritik er, at Citroën slet ikke er en smuk bil længere, og at Jørgen Leth dermed forråder sig selv som kunstner og æstetiker.

Artiklen er publiceret på Bureaubiz og Kforum, som er et digitalt forum for folk, der arbejder med kommunikation, og i kommentarsporet erklærer folk sig enige.

Egentligt underligt, kunne man tænke, for kommunikationsfolk laver jo bl.a. PR for virksomheder, altså reklame, som forsøger at kamuflere, at det er reklame.

På Facebook har Niels Ivar Larsens opslag også fået medvind, og også her er folk overvældende enige i dommen over Leth: Han har solgt ud.

Jeg anbefaler alle at gå ind og læse de nedladende og fordømmende kommen­tarer. Det er helt absurd.

Jørgen Leth har hele sit liv arbejdet som instruktør, digter og cykelkommentator. Han bor i udlandet for at kunne opretholde en nogenlunde levestandard for de forsvindende små lønninger, selv et succesfuldt kunstnerisk virke giver i Danmark.

Det er ikke for at klynke på egne, Leths eller andre kunstneres vegne, for når man vælger et liv som kunstner, er man klar over implikationerne. Man ved, at man sandsynligvis aldrig vil få råd til dyre biler, vinterferier, sommerhuse og store lejligheder, men at man skal være glad, hvis man blot kan holde skindet nogenlunde på næsen.

Jørgen Leth har aldrig søgt det kommercielle i sit kunstneriske virke, men altid skrevet, sagt og instrueret, hvad han opfattede som nødvendigt. Han har altid valgt det smalle frem for det brede. Sådan fremstår det i det mindste, når man betragter hans værk udefra.

Nu bliver Leth så anklaget for at ‘sælge ud’ af folk, der selv har valgt langt sikrere, pragmatiske og komfortable karrierer (jeg har søgt på deres navne) med fast løn og pensionsopsparing, og af folk fra kommunikationsbranchen, som har gjort hele karrierer ud af at promovere alt muligt lort for penge. Hvad fanden bilder de sig ind?

Reklamen har forhåbentlig givet Leth en masse penge, som han har fortjent mere end nogen anden – og især mere end de pragmatiske småborgere, som måler ham efter moralske standarder, de ikke selv er i nærheden af at leve op til.

Jeg håber, Jørgen har fået en million, nej, jeg håber, han har fået to for den reklame, så han kan købe sig tid til at fortsætte sit fantastiske, originale og dybt inspirerende virke, som gør verden både smukkere, større og mere fascinerende for alle os andre.

Klummen er et udtryk for skribentens egen holdning