Nordlid: Vi vender minus til plus i 2018

Zandra Damsgaard
zandra@bureaubiz.dk

Et underskud på godt fire millioner kroner i 2017 skal vendes til et overskud i 2018. Nordlids første regnskabsår bærer negativt præg af fusionen, men bagmændene er fulde af optimisme.

Det koster penge at slå pjalterne sammen. Det er et faktum ikke mindst for Nordlid, der opstod den 1. januar 2017 som en fusion mellem Relationshuset Gekko og Increase.

Alene optakten til fusionen prægede økonomien negativt i 2016, og som de to bagmænd Lasse Christensen og Jan Køhler i dag fortæller Bureaubiz har processen været strabadserende i flere henseender.

Nordlid-fusionen bag kulissen

Det fremgår også af årets resultat i 2017: et samlet underskud på 4,4 mio. kr.

Overraskende negativt resultat
Nordlids director of strategy, creativity & innovation, Jan Køhler, der var med til at stifte Relationshuset Gekko, fortæller:

”Vi har holdt nogenlunde fast i bruttoavancen, men qua alle ekstraomkostningerne og en meget lavere effektiviseringsgrad, har vi lavet et negativt EBITDA (driftsresultat før afskrivninger, red.) på ca. 2,5 mio. kr. i 2017, hvilket er mere, end vi havde regnet med.”

I et stort interview med Bureaubiz løfter han og Nordlids adm. direktør Lasse Christensen, der i sin tid stiftede Increase, sløret for nogle af de udfordringer, der følger med en fusion.

Lover plus i 2018
Selv om fusionen samlet set har kostet på bundlinjen i 2017, er der lys for enden af tunnelen for Nordlid.

”Første halvår i 2017 handlede sindssygt meget om fusion, hvor vi i andet halvår af 2017 kunne koncentrere os om kunderne og leverancen, hvorfor vi også tjente penge i den periode. Så vi står rigtigt i markedet. Vi har de rigtige mennesker, og vi er blevet effektive igen,” siger Lasse Christensen

Den positive udvikling får Nordlid-ledelsen til at love plus på bundlinjen i indeværende regnskabsår:

”I første kvartal 2018 har vi en vækst på 30 procent i bruttoavancen sammenlignet med første kvartal i 2017. Vores forventninger til 2018 er, at vi kommer ud med et tilfredsstillende resultat på over 6 mio. kr. på EBITDA.”

Nøgletal for 2017 (2016 i parentes)
Nettoomsætning: 43,738 mio. kr. (23,402)
Bruttoresultat: 26,426 mio. kr. (16,941)
Resultat af primær drift: -5,132mio. kr. (1,674)
Årets resultat: -4,397 mio. kr. (0,979)
Antal medarbejdere: 48 (23)