Nu siger man endegyldigt farvel til Creuna-brandet

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

Creuna har slettet alle synlige spor fra fortiden, og adm. direktør Roar Nissen bruger anledningen til at se tilbage på, hvad man kan bruge fortiden til.

For nylig holdt man et stort internt arrangement for at sige farvel til Creuna-brandet og god dag til Knowit Experience, som købte bureauet i efteråret 2020. Dermed er det et endegyldigt farvel til et navn gennem 20 år, som endda ligger i toppen af dette års BureauTrends-rapport, der netop er på vej ud af trykken.

Navnet og de kendte C’er er fra nu en saga blott på bureauet, der oprindeligt var dansk/norsk og siden blev udvidet til Sverige med 350 medarbejdere på nordisk plan, da der var flest og 100 medarbejdere, da der var færrest i midten af nullerne.

Det svingende medarbejderantal indikerer, at det ikke er helt forkert at konstatere, at det er et bureau, der både har haft op- og nedture. Finanskrisen gik hårdt udover Creuna med eftervirkninger helt hen til 2013, der bød på et gigantisk underskud på 19 mio. kr.

Til gengæld formåede bureauet i en række år at være det mest kendte digitale bureaubrand ifølge MyImage analyse fra MyResearch.

Vi kom til at sige ja til alt for mange forskellige opgaver
Bureaubiz har bedt Roar Nissen, der fortsætter som adm. direktør efter fusionen, og som har været adm. direktør for Creuna i Danmark siden 2016, og før det for Creuna i Aarhus, om at kigge tilbage for at se, hvad man kan bruge den erfaring til i forhold til at kigge fremad.

Han fremhæver især tre områder, som man har ændret markant, og som derfor har givet gode økonomiske resultater de senere år. Nemlig et fokus på customer experience, nidkær rekruttering og et benhårdt fokus på kvalitet og ordentlighed.

”Først og fremmest kom vi efter finanskrisen til at sige ja til alt for mange forskellige opgaver. Vi havde nok en ide om, at vi som digitalt bureau skulle løse alle typer digitale opgaver, siger Roar Nissen og fortæller, at det påvirkede både kunder og medarbejdere negativt.

”I vores branche er vi dybt afhængige af, at vi hele tiden skaber værdi, og når du breder dig for meget, risikerer du, at du ikke løser opgaverne godt nok.”

Det betød, at man både mistede kunder og medarbejdere undervejs:

”Det er for eksempel udfordrende for udviklerne eller UX´erne at skulle bygge et Sharepoint intranet den ene dag og consumer-rettede apps den anden. Det gør det svært at blive rigtig god til noget”. 

Fokus på kunderejsen
Samtidig blev for mange ressourcer brugt på at finde nye kunder, og det var både opslidende og dyrt.

”For omkring seks år siden lavede vi så en ny strategi, hvor vi afgrænsede os og fokuserede benhårdt på at skabe gode sammenhængende kundeoplevelser. Det betyder, at vi i dag er et kreativt digitalt bureau, der primært laver opgaver, der ligger mellem vores kunder og deres kunder. Inden for det område er vi super nysgerrige og udvikler os hele tiden, men vi holder os primært i det grænseland. Samtidig er vi meget kritiske i forhold til, hvilke opgaver og kunder, vi tager ind. Vi er blevet langt bedre til at sige nej til opgaver, selvom det kræver meget is i maven,” siger Roar Nissen.

Langt færre kunder
I dag har man langt færre kunder. Til gengæld laver man mange flere opgaver for kunderne, så fokus er på at arbejde for eksisterende kunder, og man behøver ikke at bruge den samme mængde energi på at gå ud og få nye kunder.

”Jeg tror, at omkring 80 pct. af opgaverne i dag bliver løst for eksisterende kunder, mens det var markant anderledes for 10 år siden. Når man kontinuerligt er i stand til at skabe værdi for kunderne, bliver kundeforholdet til et langsigtet partnerskab og vi behøver ikke jagte projekter fra måned til måned” siger Roar Nissen.

Medarbejderne kender ikke deres faktureringsgrad
I forhold til medarbejderne har læren også været, hvor vigtigt det er at rekruttere de rigtige medarbejdere og ikke mindst at holde på dem efterfølgende.

”Af mange grunde havde vi efter finanskrisen en alt for høj medarbejderomsætning i København. Vi formåede ikke at holde på de dygtige kollegaer, og det var naturligvis et problem. Ikke mindst i de tilfælde, hvor vi ikke var i stand til at tiltrække dygtige erstatninger for de kollegaer som forlod os,” siger Roar Nissen og fortsætter:

”I vores branche er vi super afhængig af at tiltrække de rigtige mennesker og at holde på dem. Det er faktisk det allervigtigste. Det gør vi ved at sikre, at de bliver en del af et tværfagligt topkompetent hold med kollegaer, de kan lære af; at de har spændende opgaver og vilkår der gør, at de kan udføre dem ordentligt”

Det er bl.a. en af årsagerne til, at man er meget opmærksom på at skabe rammer der gør, at fokus er på det tværfaglige samarbejde og opgavekvalitet, frem for de individuelle præstationer.

”Hvis man går rundt på vores kontor i dag, og spørger medarbejderne, hvad deres faktureringsgrad er, så vil de ikke kunne svare. Det er ikke vigtigt, hvad den enkelte bidrager med i kroner og øre. Den enkelte skal naturligvis gøre det godt, men det vigtige er, at vi sammen som et hold, får leveret værdi og kvalitet til vores kunder og så skal økonomien nok følge med,” siger Roar Nissen.

Han fortsætter:

”Vores succes i dag skyldes i høj grad vores evne til at arbejde sammen på tværs af kompetencer, på tværs af junior og senior, funktion og følelse, kreativitet, forretning og teknologi. De ting som flest nævner, når vi spørger, hvorfor de er glade for at være her – udover at her er højt til loftet og masser af hvidvin i køleskabet, er at deres kollegaer er sindssygt dygtige, at man arbejder sammen i tværfaglige teams, og at vi altid har fokus på at levere værdi og være ordentlige i vores kunderelationer”.

Vækst gennem bl.a. opkøb
Han fortæller også, at opgaven fremadrettet – udover at få tilfredse kunder og medarbejdere, er at vækste forretningen.

” Vi ser et potentiale til at være lige så store i Danmark, som vi er i Norge og Sverige, hvor vi er ca.400 i hvert land, så vi har ambitioner om at blive mindst dobbelt så store i Danmark inden for de kommende år.”

Og det kan ske både organisk og via opkøb, slutter Roar Nissen.