Orchestra fejrer 10 års fødselsdag med rekordhop

Finn Graversen,
journalist

10 millioner kroner. så meget voksede Orchestra i 2022, og det er det største nominelle hop i bureauets 10-årige historie

Orchestra har netop kunnet fejre sin 10 års fødselsdag, og hvad er bedre at gøre det med end et stærkt regnskab. Det er faktisk så godt, at bureauet præsterer et rekordstort hop i bruttoavance, der steg med 10,2 mio. kr., hvilket er en spids bedre end det sidste store hop fra 2019 til 2020. Her var væksten på 9,8 mio. kr.

Procentuelt har Orchestra oplevet større vækstrater tidligere, men små tal giver lettere store procenter, mens en vækst på 10 millioner kroner i sig selv svarer til et lille mediabureau.

Adm. dir. John Herup glæder sig selvfølgelig over det gode år.

“Men endnu vigtigere er, at vi er vokset uafbrudt i 10 år, og at vores forretningsmodel på den måde har vist sin eksistensberettigelse,” siger John Herup.

Det gode år var dog ikke en del af planen for året.

“På mange måder blev corona-året 2020 et gennembrudsår for os, fordi efterspørgslen på rådgivning steg, og det er det, vores forretning er bygget op omkring. I 2021 var ambitionen at fastholde niveauet, mens vi så 2022 som et investeringsår, hvor vi oprustede på kompetencer og medarbejdere. Forventningen var, at det ville tage lidt tid at køre dem i gang, men det gik hurtigere end ventet,” siger John Herup.

Et eksempel på oprustningen er Data og Insights.

“Hidtil har vi ikke haft fokus på egne analyser – vores tilgang var, at vi arbejder sammen med andre alt efter behov og kundens situation. Men vi har nu en størrelse, hvor det giver mening at have de kompetencer selv, og det har fungeret rigtig godt i forhold til kunderne,” siger John Herup og tilføjer at også performance marketing og digital rådgivning er områder, hvor bureauet er vokset.

Da Orchestra gik i luften for 10 år siden, var det i et marked, der fuldstændig var domineret af de store internationale mediabureaugrupper. Orchestra var således det første betydende lokale indspark i markedet, og det skete med en forretningsmodel, der på dette tidlige tidspunkt adresserede den transparens-diskussion, som siden har foregået.

For at sikre det fulde fokus på rådgivning og på grundideen om, at bureauet ville sidde på samme side af bordet som kunden, skilte Orchestra mediahåndteringen ud i en slags kooperativ, hvor kunderne hvert år får penge tilbage, alt efter hvordan det er gået. Det betyder, at der for 2022 er leveret 3,9 mio. kr. tilbage til kunderne og i alt er der i de 10 år leveret 20 mio. kr. tilbage.

Men selvom transparens-debatten på mange måder burde være vand på Orchestras mølle, så har den ironisk nok gjort det lidt sværere at overbevise nye kunder om, at rådgivningen er helt fri.

“Det er let nok at forklare, hvad vi står for og hvordan vi gør tingene, men transparens-debatten har skabt en grundlæggende skepsis hos mange kunder, og det mindset har gjort det sværere at forklare vores solidariske model, hvor vi grundlæggende sidder på samme side af bordet som dem,” siger John Herup og tilføjer:

“Når vi snakker med en kunde, så er udgangspunktet, at vi skal bruge mindst muligt på media. Vores forretningsmodel indebærer ikke, at vi helst skal komme hjem med en kampagne, der skal håndteres. Vi tror på, at holder vi det fokus i vores rådgivning, så skal kunderne nok komme tilbage med nye projekter, og indtil nu har det vist sig at holde stik.”

Orchestra blev stiftet af John Herup sammen med Ulrik Drejsig og de fire bureauer, People Group, We Love People, &Co og Envision. I november sidste år blev der dog foretaget et management buy-out, således, at bureauet nu ejes af 9 partnere med John Herup som største aktionær.

Den ændrede ejerstruktur fører dog ikke til en ændret strategi.

“Vi er meget bevidste om vores DNA, og derfor skal vores vækst være organisk og sober, så den foregår i overensstemmelse med det, vi er startet som. Ja, det er usikre tider, men vi tror fuldt og fat på, at vi kan bygge videre,” siger John Herup og fortsætter:

“Ambitionerne har altid været og vil fortsat være store. Vi vil forandre bureaubranchen. Det siger sig selv, at skal man det, skal vi også vokse for at vores stemme spredes og bliver hørt.”

I 2022 vil der være fokus på at øge kundetilfredsheden.

“I halvdelen af vores levetid, har vi toppet kundetilfredshed i den årlige MyImage-analyse, men nu er vi blevet så store, at det er svært at konkurrere med mindre bureauer, der ofte har lettere ved at score højt på denne parameter. Men vi tror på, at øget kundetilfredshed også er godt for evnen til at tiltrække nye kunder – og dermed til at udvikle vores forretning,” siger John Herup.

Orchestra servicerede sidste år 115 kunder og fik 25 nye. Bureauet er gået fra 2 personer og 2 skriveborde til 65 mennesker i 3 etager.

“Og så har vi det stadig sjovt,” siger John Herup og slutter med en finurlig detalje:

I 2022 blev der spillet mere end 1400 timers bordfodbold. Det svarer til 189 dage – eller lidt mindre end et årsværk.

Nøgletal for Orchestra

  • Omsætning 390,694 mio. kr. +14,2 pct.
  • Bruttoavance 53,579 mio. kr. +23,5 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 1,051 mio. kr. +8,9 pct.
  • Lønandel 61,3 (62,5)
  • Resultat før skat +9,709 mio. kr. +13,7 pct.

Relaterede artikler