Chefen er den vigtigste grund til, at medarbejdere skrider

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

I en tid med rekrutteringsproblemer kan fastholdelse af medarbejdere være en rigtig god ide. Det retter fokus mod den nærmeste chef. Se ti karakteristika ved de bedste ledere.

Rekruttering er blevet tidens store udfordring i mange brancher og således også i bureaubranchen, som det fremgår af en rundspørge til 20 bureauledere.

Men hvis rekruttering er et problem, så vil en bedre fastholdelse af sine medarbejdere være en rigtig god ide. Og her retter pilen sig mod den nærmeste chef.

Det siger Henrik Jensen, ph.d. i innovation af bureauers forretningsmodeller, og adm. direktør i Brandse & Co.:

”Den primære årsag til opsigelser er den nærmeste leder. Utallige studier peger på, at den vigtigste faktor for, om et bureau kan fastholde de eksisterende medarbejdere, er den nærmeste leder og dennes kvaliteter. En undersøgelse siger, at hele tre ud af fire opsigelser skyldes den nærmeste leder.”

Henrik Jensen, adm. direktør i Brandse & Co.

Danske bureauer har historisk set haft en gennemsnitlig årlig medarbejderchurn på 15-20 pct. Det dækker over medarbejdere, der selv har sagt op, og medarbejdere som bureauet har sagt op.

Henrik Jensen mener, at i 2021 er den gennemsnitlige medarbejderchurn steget, og han tror, at den vil fortsætte med at stige.

“Det danske bureaumarked plejer at stige med 2 gange BNP. I de kommende år forventes den danske samfundsøkonomi at stige med 2-3 pct. årligt. Derfor vil der komme endnu større efterspørgsel og jagt på branchens medarbejdere.”

Henrik Jensen konstaterer ligesom bureaulederne i denne artikel, at manglen på kvalificeret arbejdskraft sætter en begrænsning for vækst, og det går samtidig ud over konkurrenceevnen:

”De bureauer, som har de bedste ledere, vil opleve en lavere medarbejderchurn end deres konkurrenter. Og dermed mulighed for at vækste mere,” siger Henrik Jensen.

10 ting, der gør dig til en god leder
Men hvad er det så, der karakteriserer de bedste ledere?

Ifølge Googles studie Project Oxygen Do Managers Matter – som er et af de studier, hvor man fandt frem til, at den afgørende betydning for fastholdelse af medarbejdere samt for performance, er den nærmeste leder – fandt man samtidig ti karakteristika ved de bedste ledere:

  1. Er en god træner
  2. Styrker teamet og mikrostyrer ikke
  3. Skaber et inkluderende teammiljø, der viser bekymring for succes og velvære
  4. Er produktiv og resultatorienteret
  5. Er en god kommunikator — lytter og deler information
  6. Understøtter karriereudvikling og diskuterer præstationer
  7. Har en klar vision/strategi for teamet
  8. Har vigtige tekniske færdigheder til at hjælpe med at rådgive teamet
  9. Samarbejder på tværs af virksomheden
  10. Er en stærk beslutningstager

Du kan læse mere om de ti karakteristika her

Vigtige faktorer for medarbejdertilfredshed
Medarbejdertilfredshed er altid en vigtig faktor, men især i denne tid med rekrutteringsudfordringer, er den blevet endnu vigtigere.

Hos MyResearch har man gennem flere år udviklet en medarbejderanalyse, hvor danske bureauer kan benchmarke deres performance inden for medarbejdertilfredshed med andre bureauer.

Baseret på medarbejderne hos 36 danske bureauer har man også hos MyResearch fundet frem til vigtigheden af den nærmeste leder.

En anden vigtig faktor for medarbejdertilfredshed er performancehåndteringen.

”Performancehåndtering har vi defineret ud fra tre ting: Tilbyder bureauet vilkår, der matcher kvalifikationer og resultater, evaluerer bureauet kvalifikationer og resultater på en fair måde og anerkender bureauet medarbejderens bidrag til bureauet udvikling,” siger adm. direktør i MyResearch, Mogens Østergaard.

Mogens Østergaard, adm. direktør i MyResearch

Nedenstående Prioriteringskort viser hovedområdernes betydning og bureauernes performance, hvor man kan se, at det at prioritere nærmeste leder, ligger i prioriteringsområdet. Tallene er baseret på My Research’ Medarbejderanalyse gennemført for 36 bureauer i perioden 2014-2020.

 

Inspiration fra Deloitte
Hos konsulentvirksomheden Deloitte har man for nogle år siden analyseret og revideret virksomhedens globale performance håndtering.

Den hidtidige model med to årlige udviklingssamtaler fungerede ikke mere. Der skal være meget mere hyppig feedback, fordi den virker bedst, når den er aktuel. Derfor indførte Deloitte ugentlige check in mellem medarbejder og nærmeste leder. Det kan man læse mere om her

Lederuddannelse for bureauledere
Henrik Jensen introducerede sidste år lederuddannelsen Agency Executive Leadership Programme, der starter med et nyt hold til februar. Her præsenterer han netop den dokumenterede viden om, hvad der skaber øget performance og forretningsmæssig vækst for bureauer og andre professionelle rådgivningsvirksomheder.