Dét ligger nr. 1 hos bureauerne

Peter Engholm
25@mail.dk

Bureaulederne sætter tal på de discipliner og forretningsområder, som det enkelte bureau vil udvikle sig indenfor i den kommende tid. Strategi ligger nu øverst.

Bureaubiz’ undersøgelse blandt bureauledere har set nærmere på bl.a. salgstanker, på TikTok-debattens konsekvenser og på forventningen til bruttoavancens udvikling det næste halve år. 

Bureaulederne mener i højere grad end tidligere, at mangel begrænser væksten, mens tiltrækning af talent fylder mindre nu end for blot et halvt år siden. 

Vender man sig herefter mod udvikling, træder enkelte forretningsområder i karakter.

Undersøgelsen omfatter 15 forretningsområder, som bureaulederne har markeret deres forventninger til, for så vidt angår bureauets udvikling de kommende seks måneder.

Strategi er steget siden seneste undersøgelse, og dette forretningsområde ligger nu øverst på listen over discipliner, der står til at stige i udvikling på bureauerne.

Mads Lindegaard, der er cheføkonom i Creative Club/GRAKOM – Kommunikationsindustrien, siger:

”Bureauledernes svar i denne undersøgelse understreger, at vi – set over en bred kam – står i et vadested. Og i en sådan situation giver det god mening, at strategi får lidt ekstra opmærksomhed som forretningsområde.”

Én ting er det aktuelle markedsklima, noget andet er en underliggende trend, som understreges af bureauledernes svar:

”Vi ser et mønster med digitaliseringen, og således ligger forretningsområder som SoMe, content og webudvikling højt oppe på listen,” siger Mads Lindegaard. 

Én ting er det aktuelle markedsklima, noget andet er en underliggende trend, som understreges af bureauledernes svar:

”Vi ser et mønster med digitaliseringen, og således ligger forretningsområder som SoMe, content og webudvikling højt oppe på listen,” siger Mads Lindegaard. 

Branding debuterer i undersøgelsen og markerer sig solidt på listen over forretningsområdernes betydning.

Se hele undersøgelsen her.

OM UNDERSØGELSEN

Undersøgelsen er udsendt til 503 bureauer beskæftiget inden for bl.a. reklame, digital, media, kommunikation og public affairs.
Undersøgelsesperiode: 16. marts 2023 til 28. marts 2023.
83 bureauer har svaret på hele eller dele af undersøgelsen svarende til en svarprocent på 17 pct.