Disse 15 bureauer er lønførende i Danmark

Finn Graversen,
journalist

Se hvilke bureauer, der havde den højeste gennemsnitsløn sidste år – fordelt på store, mellemstore og små bureauer.

Med en gennemsnitlig personaleomkostning på 611.826 kr. befinder ansatte i danske bureauer sig i det såkaldte 9. decil, hvilket betyder, at de er blandt de 20 pct. højest lønnede. Det kan man se i en graf over indkomstfordelingen fra Skatteministeriet (omtalt i Jyllands-Posten i mandags), hvor det yderligere fremgår, at øverste decil er indkomster over 750.000 kr., mens næstøverste decil er indkomster mellem 588.000 og 750.000 kr.

Men en ting er gennemsnittet. Kigger man over de højeste lønninger i branchen, så er de klart oppe i øverste decil.

De absolut lønførende bureauer er ganske små bureauer med ikke over 5 ansatte. I den årlige Nøgletalsanalyse fra Bureaubiz noteres kommunikationsbureauet Point Communications med fire ansatte som det absolut lønførende med en gennemsnitsløn på ca. 2,5 mio. kr. Men her er der tale om et bureau, hvor overskud udbetales som løn.

Tager man i stedet et meget succesrigt bureau som Kühl&Han, så har de tre ansatte en løn omkring gennemsnittet. Til gengæld kan de to ejere hæve næsten 9,5 mio. kr. i udbytte.

Denne forskel på, hvordan man henter overskud ud, ses hos flere bureauer. Specielt flere kommunikationsbureauer følger modellen med at udbetale overskud over partnernes løn. Men der er givet andre bureauer, hvor lønniveau og udvikling kan forklares med spørgsmålet om, hvordan overskud udbetales.

Ialt er der 10 små bureauer, der har en gennemsnitsløn på over 1 mio. kr., mens et enkelt mellemstort krydser den grænse. Ingen af de store kommer så højt op.

Listen over de højeste lønninger fordelt på de store, mellemstore og små ser således ud:

Store (+40 mio. kr. i bruttoavance)

 1. Vertic 960.015 kr. +10,5 pct.
 2. Publicis Danmark 866.511 kr. -7,4 pct.
 3. Kraftvaerk 846.437 kr. +4,0 pct.
 4. Immeo 846.337 kr. -3,9 pct.
 5. Rud Pedersen 767.500 kr. -0,6 pct.

Mellemstore (20-40 mio. kr. i bruttoavance)

 1. Face Media 1.002.314 kr. -14,2 pct.
 2. Open 993.883 kr. 0 pct
 3. Friday 903.920 kr. +21,5 pct.
 4. Adtomic 838.263 kr. +21,7 pct.
 5. Wibroe, Duckert & Partners 823.583 kr. +20,4 pct.

Små (-20 mio. kr. i bruttoavance)

 1. Point Communication 2.597.000 kr. +10,3 pct.
 2. Suzumuchi 1.871.667 kr. +66,4 pct.
 3. Boye & Spellerberg 1.438.200 kr. +9,5 pct.
 4. Forsstrøm 1.239.667 kr. +62,8 pct.
 5. Tre Kronor 1.227.500 kr. +10,7 pct.

Kigger man i den anden ende af skalaen, så finder man også branchens laveste lønninger blandt de små, og således kan man konstatere, at spredningen er klart størst hos denne gruppe af bureauer.

Hos de Små går spredningen fra 274.000 kr. til 2.597.000 kr.

Hos de Mellemstore går den fra 406.867 kr. til 1.002.214 kr.

Hos de Store går den fra 332.720 kr. til 960.015 kr. Her er det Spring Family, der ligger lavest, og forklaringen skal findes i et større antal ansatte i Vietnam.

Kigger man på bureautyper, så er kommunikationsbureauer lønførende med en gennemsnitlig personaleomkostning på 675.408 kr. Digitale bureauer har den laveste gennemsnitsløn med 595.605 kr.

Samlet steg den gennemsnitlige personaleomkostning i 2022 med 2,2 pct. og det må siges at være ret moderat, når man tager inflationen i betragtning. Desuden var der noget af en job-fest i bureaubranchen idet der kom 11,3 pct. flere ansatte svarende til over 1.200 flere medarbejdere.

Om BureauTrends

BureauTrends er en årlig rapport, der rummer en nøgletalsanalyse, en liste over årets mest prisvindende bureauer, den årlige CMO trendanalyse samt Året der gik.

Nøgletalsanalysen bygger på 407 bureauer, og rapporten rummer konkrete nøgletal på hovedparten.

BureauTrends koster kr. 4.950,- ex. moms for det første eksemplar og kr. 500,- ex. moms/styk, for de efterfølgende eksemplarer.

BureauTrends kan bestilles her

mockups-design.com