Gyser-regnskab fra Charlie Tango

Finn Graversen,
journalist

Uffe Henriksen tiltrådte som CEO ved årsskiftet og det netop afleverede regnskab viser omfanget af den udfordring, han står over for.

Uffe Henriksen blev udstyret med noget af en udfordring, da han ved årsskiftet tiltrådte som ny CEO for Charlie Tango, der blev skabt i 2017 ved at KMD købte In2media Group og lagde det sammen med en kommunikationsenhed i koncernen. Og ja – det var en udfordring, at han 2 måneder senere skulle håndtere en nedlukning af Danmark i forbindelse med corona-krisen. Men der er faktisk en anden og mindst lige så stor udfordring, han er blevet udstyret med, og den står at læse i det regnskab, der netop er afleveret for regnskabsåret frem til 31. marts i år. Tallene er nemlig så slemme, at de fint kunne bruges som gys i den netop overståede Halloween.

På bundlinjen står et underskud på hele 25 mio. kr. før skat og det er en del mere end en fordobling i forhold til året før. Et resultat, der er fremkommet ved, at aktiviteten er faldet drastisk. Bruttoavancen er i Bureaubiz’ estimat faldet med næsten 19 mio. kr.

At tale om et estimat i denne sammenhæng skyldes, at forrige år dækkede 15 måneder og derfor har skullet omregnes for at kunne sammenlignes. Desuden oplyser regnskabet ikke en bruttoavance men en bruttofortjeneste – d.v.s. at posten Andre eksterne omkostninger er udeladt. Den post gælder husleje, kontorhold, markedsføring etc.

Hvis man alene kigger på den bruttofortjeneste, der er oplyst i regnskabet, så er der tale om næsten halvering af aktiviteten.

Det er der flere årsager til. Dels er der nogle satsninger, der er gået galt og dels har der nok været et for stort internt fokus i forhold til at integrere de forskellige forretningsenheder.

“Den problemstilling er reelt ikke særligt usædvanlig i forbindelse med fusioner. Jeg har i hvert fald set det før,” siger Uffe Henriksen.

Hans udfordring fremadrettet handler grundlæggende om at afbalancere forskellige interesser, for KMD købte i sin tid ikke In2media ud fra finansielle argumenter og derfor handler det ikke bare om at skære til.

“De købte full-service kompetencer inden for customer experience, som kan sættes i spil samme med koncernens andre forretningsenheder, og derfor bliver vi ikke kun målt på vores evne til at tjene penge men også på vores evne til at bidrage til den samlede forretning. Det betyder selvfølgelig ikke, at det her regnskab er godt nok. Vi er enige om, at Charlie Tango skal være et eksternt brand med en position i markedet, og så skal vi selvfølgelig også levere helt anderledes gode regnskabsresultater,” siger Uffe Henriksen og fortsætter:

“Så kravene er ret klare, og det er udgangspunktet for den plan, jeg har lagt. Kurven skal fremadrettet have retning op – spørgsmålet er, hvor stejl, den kan blive. Her spiller corona-krisen selvfølgelig også ind – den har ikke gjort det nemmere, og risikerer selvfølgelig at påvirke kurvens hældning,” siger Uffe Henriksen.

I forhold til hans plan er der flere ting, han glæder sig over. Dels at det er lykkedes at holde fast i det meste af In2media-kernen. Og dels at ejeren tænker langsigtet.

“KMD arbejder med langsigtede og mindre konjunkturfølsomme projekter. Det oplever jeg som et plus i denne sammenhæng,” siger Uffe Henriksen.

Nøgletal for Charlie Tango

  • Bruttoavance 34,076 mio. Kr. -35,5 pct.
  • Bruttoavance pr. Medarbejder 516.306 kr. -26,7 pct.
  • Lønandel 153,2 (99,2)
  • Resultat før skat -25,740 mio. kr. -134,7 pct.

Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz