As it was – og så alligevel ikke helt

Christian Budtz
strategisk direktør, Accenture Song

Jakob Holmsberg
design lead, Accenture Song

Den tredje trend fra 2023 Accenture Life Trends (tidl. Fjord Trends) handler om livet efter corona. Mange af os er tilbage på kontoret, men nu med hjemmearbejdsdage ind imellem, enten fast eller efter behov.

Især i de store amerikanske byer kan det mærkes, at RTO (return to office) ikke er fuldt gennemført efter corona, hvilket mange restauratører, butiksejere og udlejere lider under. I Danmark og resten af Norden ligner byerne mere sig selv fra før pandemien, og her påvirker de nye hjemmearbejdsvaner i højere grad virksomhederne i deres rolle som arbejdsgivere.

Frihed vs. tillid

Mange kontorarbejdspladser giver stadig medarbejderne mulighed for at arbejde hjemme i et vist omfang. Mange nyder friheden ved at arbejde hjemme, hvilket også er et attraktivt tilbud, når det handler om at tiltrække den bedste arbejdskraft. Dog er der en spænding, som en undersøgelse fra Microsoft påpeger, nemlig den at 85 pct. af ansatte mener, at de er lige så produktive, når de arbejder hybrid, mens kun 12 pct. af deres ledere har tillid til, at det er sandt.

Hvad med den kreative kultur?

Der er også andre ulemper ved hjemmearbejde, og for de fleste arbejdsgivere overstiger de fordelene. Et af de store problemer er kultur og tilhørsforhold. Virksomhedens kultur er med til at motivere og fastholde medarbejdere og påvirker både trivsel og bundlinje. Men hvordan opretholder man en stærk kultur, når man ikke er sammen til dagligt? Det er også sværere at talentudvikle og mentorere på afstand, og yngre talenter risikerer at gå under chefernes radar og gå glip af forfremmelse, når de ikke er synlige. Endelig, når det kommer til innovation, ved vi, at den trives bedst i et miljø, hvor folk mødes og udveksler ideer. Samtidig vægter KPI’erne for hjemmearbejde ofte produktivitet højere end resultater, hvilket igen kan være med til, at innovative tiltag nedprioriteres.

Hvilken oplevelse skal arbejdspladsen give?

Derfor ser mange virksomheder det som en vigtig ledelsesopgave at få så mange som muligt til at vælge kontoret til. Vi kommer sandsynligvis til at se mange varianter og grader af fryns, nudging og tvang i den kommende tid. Hvad der vil være klogt hvornår, vil variere stærkt fra branche til branche og være påvirket af den generelle økonomiske situation. For eksempel har mange tech-giganter skruet ned for frynsegoder og op for krav om fremmøde efter fyringen af 100.000-vis af medarbejdere, men konjunkturer vender jo igen, så snart bliver det igen en kamp om de dygtigste ansatte.

Corona var med til at accelerere hele WFH-fænomenet (work from home) og gav et kæmpe skift i vores arbejdskultur. Man siger, at nye vaner etableres på ca. to måneder, så efter ca. to år med Corona er vores vaner nok blevet mere indgroet, end vi er klar over. Vi er spændte på, hvor det lander i næste års 2024 Accenture Life Trends. Indtil da kan du fordybe dig i 2023-versionen ganske gratis her.

Klummen er et udtryk for skribentens egen holdning