Influencer, mod uvidenhed kæmper selv guderne forgæves

Karoline Boysen,
Influencerspecialist hos Step

KLUMME: Alle interessenter er indforståede med, hvad influencermarketing er og gør, modargumenterer Karoline Boysen, der svarer på Jakob Egevangs kritik af influencermarketing.

Jeg reagerede den 16. oktober med et svar på Jacob Egevangs kronik i Børsen den 28. september. Den 22. oktober svarede Jacob Egevang så igen. Et svar, jeg ikke kan sidde overhørig.

Influencermarketing må i den grad siges at være kommet på dagsordenen. Og det er kun godt, for debatten er vigtig. For selvfølgelig bliver nye markedsføringskanaler mødt med skepsis og kritik – særligt fra de uvidende.

Og det er lige præcis derfor, jeg blander mig i debatten – for at give et mere nuanceret billede ud fra, ja, en specialists viden. For hvis ikke jeg skal forsvare mit fagområde, hvem skal så?

Én ting er nemlig at have mange meninger om influencermarketing. En anden ting er at advare mod noget uden at have valide argumenter og belæg derfor. 

I modsætning til mange andre markedsføringsformer er influencermarketing baseret på data, og det gør det både gennemsigtigt og let at måle på.

Alle er med på præmissen
Det er bekymrende, at Jacob Egevang i sin rolle som kommunikationsrådgiver fastholder sin fordummelse af annoncører, beslutningstagere og forbrugere i sit seneste svar på min tiltale.

Det er min erfaring, at alle interessenter forholder sig kritisk og begavet til de forskellige markedsføringsplatforme, de bliver præsenteret for. Den digitale tidsalder er for længst indtrådt, og forbrugerne forstår som modtagere udmærket præmissen for influencermarketing; i stigende grad vælger de influencers og brands fra, hvis de oplever, at mødet er utroværdigt eller falsk.

Selvfølgelig ønsker vi med influencermarketing også at forføre og involvere. Fuldstændig som med al anden reklame.

I modsætning til mange andre markedsføringsformer er influencermarketing baseret på data, og det gør det både gennemsigtigt og let at måle på. Derfor ved vi også, hvilke influencers der er troværdige at samarbejde med, og hvilke brands de matcher. Det er faktisk ret simpelt.

Selvfølgelig ønsker vi med influencermarketing også at forføre og involvere. Fuldstændig som med al anden reklame. Vi gør det bare åbent og med alt andet end fordækte kort. Som jeg også nævnte i min seneste tiltale, er al skjult reklame forbudt, og alle kommercielle interesser skal være tydelige for modtagerne. Det burde du vide, Jacob Egevang.

Et kriminelt foretagende? 
Når det så er sagt, har Jacob Egevang nogle interessante pointer i sin seneste kronik. De kan dog godt være lidt svære at spotte, da øjnene for en stund har sluppet bolden, og der i stedet bliver gået efter manden (kvinden). Og det er synd, at en god debat skal ødelægges ved primært at anfægte min integritet og mit speciale. Det er for let og for tyndt.

Tilbage står spørgsmålet i denne omgang, om Jacob Egevang mon vil lykkes med at lægge influencermarketing i graven med sin advarsel. Hans forsøg på at kriminalisere området er i hvert fald forfejlet, og jeg sidder tilbage med en følelse af, at hans advarsel kommer ud af uvidenhed, der som bekendt lægger kimen til al frygt.

Derfor, kære Jacob Egevang, får du hermed en stående invitation til kaffe på Step, så du kan få indsigt og forståelse for vores måde at arbejde på. Det vil med al tydelighed være godt givet ud.

Interesseret i mere indhold som dette? Skriv dig op til vores nyhedsbrev her.

Klummen er et udtryk for skribentens egen holdning