Af Julie Kolbeck, journalist

300 danske marketingchefer har et love/hate-forhold til de digitale bureauer, sætter forretningsforståelse over kreativitet og efterlyser mere gennemsigtighed og mindre bullshit. Det afslører ny konkurrenceanalyse, som Bureaubiz står bag.

Det digitale bureau er det vigtigste bureau, men mediebureauerne er kundernes BFF. Og så er kreativitet ikke nær så vigtigt som forretningsforståelse og resultater på bundlinjen.

Disse udsagn og flere til kan du finde belæg for i Bureaubiz’ nye konkurrenceanalyse, som undersøger de danske medie-, reklame- og digitale bureauers konkurrencekraft, kendskabsgrad, omdømme og tendenser.

Konkurrenceanalysen, som er udviklet i samarbejde med analyse- og konsulenthuset Aalund, er funderet på telefoninterviews med 300 marketingchefer* fra de største private danske virksomheder målt på omsætning.

Du kan købe Konkurrenceanalysen ved at skrive til os på info@bureaubiz.dk eller tage kontakt til Mik Steenberger på 30 24 86 66.

Ifølge Isabella Kjeldsen, direktør i Aalund, kan bureauerne blandt andet benytte undersøgelsen til at få indsigt i potentielle newbiz-muligheder, bureauets fremtidige positionering, tendenser i branchen samt centrale KPI’er, herunder invitation til pitch, omdømme og konkurrencekraft.

Direktør for Aalund København Isabella Kjeldsen mener, at rapporten er et tiltrængt modstykke til de populære kundetilfredshedundersøgelser.

”Vi har desuden ønsket, at rapporten skulle være et modstykke til kundetilfredshedsmålinger, der fokuserer på egne kunder, og som typisk har et bagudrettet evalueringsfokus,” siger Isabella Kjeldsen og fortsætter:

”I Konkurrenceanalysen får man i stedet for indsigt i, hvordan bureauerne står hos potentielle kunder, og rapporten er derfor udviklet som et værktøj til arbejdet med vækststrategier og salgsplanlægning – altså arbejdet med at vinde nye kunder.”

”Der er ved at være så mange bureauer på markedet, så jeg bliver kontaktet dagligt. Der er kæmpe konkurrence, og det er meget uigennemsigtigt for os at forstå, hvad de hver især tilbyder.”
interviewet marketingchef

Gennemskuelighed efterlyses
Analysen fremlægger også kvalitative udsagn fra de interviewede marketingchefer, hvilke giver et unikt indblik i branchens udfordringer og virksomhedernes bekymringer vedrørende bureauernes prissætning, forretningsforståelse, salgsteknikker og digitale evner.

Her bider Isabella Kjeldsen dog især mærke i den øgede konkurrence bureauerne imellem, hvilken har skabt et uigennemskueligt bureaulandskab for virksomhederne:

”Når vi spørger virksomhederne, hvad de mener, er branchens største udfordring, peger mange på den øgede konkurrence, som blandt andet er et resultat af, at der er kommet væsentligt flere bureauer til, og der dermed er mange flere om buddet – hvilket igen afspejler sig i den forholdsvis store spredning af bureauer, der nævnes i interviewene.”

Hun fortsætter:

”Så når det gælder om positionering og differentiering hos potentielle kunder er der plads til, og sågar brug for, at bureauerne er mere synlige samt gør mere ud at kommunikere deres særlige kompetencer.”

Du kan købe Konkurrenceanalysen ved at skrive til os på info@bureaubiz.dk eller tage kontakt til Mik Steenberger på 30 24 86 66.

Det digitale bureau er det vigtigste bureau
Spørger man CMOen, hvilke to af de tre bureautyper, som indgår i undersøgelsen, de anser som de vigtigste samarbejdspartnere, peger trefjerdedele på det digitale bureau.

75 % af de adspurgte marketingchefer anser altså det digitale bureau som det vigtigste bureau.

Dette hænger fint sammen med bureaukundernes tilkendegivelse om, at digitaliseringen bliver bureaubranchens allerstørste udfordring i de kommende år.

Omvendt afslører undersøgelsen også, at de digitale bureauer samlet har den laveste tilfredshedsscore og samtidig er den bureautype, som kunderne er mindst tilbøjelige til at anbefale til andre.

“Fokusér mere på B2B virksomheder som os. Vi har faktisk penge, som kunne komme i spil. Lad være med kun at fokusere på de stærke brands og synlige virksomheder”
interviewet marketingchef

Mediebureauerne er kundernes kæledække
Når det gælder om at sikre sig en plads ved udbudsbordet, er mediebureauerne bedst, imens de digitale bureauer halter gevaldigt efter.

Konkurrenceanalysen afslører nemlig, at en fjerdedel af adspurgte virksomheder udelukkende inviterer eget mediebureau til udbud, når de står over for en større medieopgave. Hos reklamebureauet gælder ikke helt samme eksklusivitet; her får 17 % af kundernes allerede tilknyttede bureau eneret på invitationen.

Værst står det dog til hos de digitale bureauer, hvor kun 2 % får en eksklusiv pitch-invitation af deres kunder.

Der tegner sig med andre ord et billede af, at skønt digitale bureauer anses for at være den vigtigste bureautype, så kniber det stadig med at imødekomme kundernes forventninger.

Forretningsforståelse slår kreativitet
Forretningsforståelse ligger højest prioriteret hos reklame- og digitalbureauernes kunder, men synes mindre vigtigt hos mediebureauernes kunder, der mestendels er interesserede i bureauets kompetencer inden for medieplanlægning og -indkøb.

Mest iøjnefaldende er det dog, at reklamebureauernes kreativitet ligger næstlavest på kundens prioriteringsliste – og dét til trods for, at flere eksperter de seneste år har bebudet, hvordan awardpriser spiller en afgørende rolle for bureauets attråværdigheder og økonomiske succes.

Én af Konkurrenceanalysens interviewpersoner giver da også bureauerne dette råd med på vejen: ”Tænk mindre på håndværk og mere på rådgivning, strategi og indtægter”.

Dermed ikke sagt, at marketingcheferne er ligeglade med at vinde priser – de mener måske bare også, at prisens hæder og anerkendelse bør deles med virksomheden, som har lige så stor en aktie i det sejrende produkt:

”Vi synes jo også, at det er sjovt, hvis de vinder awards, men det er lidt tamt at finde ud af det på Instagram i stedet for at tage del i den fest. De undervurderer lidt, hvor meget arbejde fra virksomheden, der ligger i det, da vi skal sætte dem ind i virksomhedens forretning. Virksomhedens samarbejde med bureauerne er lige så meget med til at skabe resultatet,” fortæller en interviewperson.

Du kan købe Konkurrenceanalysen ved at skrive til os på info@bureaubiz.dk eller tage kontakt til Mik Steenberger på 30 24 86 66 eller mik@bureaubiz.dk.

*Interviewene er gennemført som telefoniske interview med respondenter hos virksomhederne, der som minimum har afgørende/stor indflydelse på køb af bureauydelser og et kontinuerligt samarbejde om diverse opgaver med de bureauer, der samarbejdes med. Der er mestendels tale om marketingchefer, men i de virksomheder, som ikke specifikt har en CMO, er interviewet gennemført med den, som har afgørende indflydelse på køb af bureauydelser.

Kommentarer

Få nyhedsbrev

Tilmeld dig Bureaubiz’ ugentlige brief om bureauer, reklamefolk og marketing - og kom bedre rundt om branchen hver dag.

Tilmeld nyhedsbrev
En del af Creative Club