Ny annoncørforening under Dansk Erhverv

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

Dansk Annoncørforening har rakt ud til Dansk Erhverv, som har sagt ja til et samarbejde. Nuværende adm. direktør i Dansk Annoncørforening, Holger Wilcks, følger med over i det nye regi, og ønsker med samarbejdet at “skabe en væsentligt stærkere forening end den nuværende.”

Dansk Annoncørforening besluttede ved en generalforsamling i sommers at opløse sig selv ved årets udgang.

Baggrunden for beslutningen, fortalte annoncørforeningens adm. direktør allerede i foråret:

“Indtægtsgrundlaget fra medlemsbidragene efter coronakrisen er ikke længere tilstrækkeligt til at yde en service på et rimeligt niveau for vores medlemmer. Samtidigt har krisen udhulet egenkapitalen, så det ikke er muligt at investere i den vækst, der er nødvendig for, at vi kan have en stærk og levedygtig forening.”

Det betød samtidig, at Danish Digital Award (DDA) skulle finde et andet ‘hjem’, da Dansk Annoncørforening de seneste seks år har været arrangør af DDA. Det blev afklaret i sidste måned, hvor det blev meldt ud, at Kim Jong Andersen, der i sin tid skabte DDA og siden har været jury-formand, overtager ejerskabet til DDA.

Nu har også Dansk Annoncørforening fundet et nyt hjem. Det bliver nemlig i regi af Dansk Erhverv, at man fremover vil køre en forening for annoncører. Det bliver Holger Wilcks, som fortsat kommer til at stå i spidsen for foreningen, skriver Dansk Annoncørforening i en pressemeddelelse.

Direktør i Dansk Erhverv Betina Hagerup siger til Bureaubiz, at det er Dansk Annoncørforening, der har henvendt sig til Dansk Erhverv, og at man derefter har tilbudt foreningen at blive en del af Dansk Erhverv. Hun kan endnu ikke sige noget om, hvordan det vil blive organiseret. Men om baggrudnen for, at man Dansk Annoncørforening under sine vinger, siger hun:

“Der er mange sammenfald i virksomheder hos Dansk Annoncørforening, som er vores medlemmer, så derfor er det interessant for os.”

Hun fortsætter:

”Uden en samlende platform for danske annoncører, vil der ikke være nogen til at repræsentere dem i offentlige, selvregulerende reklamenævn, og der vil ikke være noget kompetent talerør i forhold til lovgivere og samarbejdspartnere. Flere vitale opgaver vil ganske enkelt ikke blive løst til skade for de danske annoncører.”

Der er planlagt en stiftende generalforsamling den 3. december med henblik på at have den nye forening på plads til årsskiftet.

Inden da vil en arbejdsgruppe af CMO’er fra forskellige medlemsvirksomheder af annoncørforeningen formulere et oplæg til den nye forenings formål, fokus og forretning. 

Allerede nu melder nuværende adm. direktør for Dansk Annoncørforening, Holger Wilcks ud om visionen for den nye forening i pressemeddelelsen:

”Der skal ikke herske nogen tvivl om ambitionen. Vi ønsker sammen at skabe en væsentligt stærkere forening end den nuværende. En forening, der giver lovgivere på nationalt og EU-plan kompetent modspil og som for alvor styrker medlemmernes effektivitet og faglighed.”

På spørgsmålet om, hvad der kan gøre den nye forening ‘væsentlig stærkere’, siger Holger Wilcks til Bureaubiz:

“Da jeg startede i 2018 lagde man en ny strategi med fokus på digital markedsføring i stedet filmproduktion, som der hidtil havde været meget fokus på. Nu er der en lejlighed til at kigge på strategien en gang til. Samtidig får vi fordelen af at samarbejde med en forening, der har ansatte med politiske og juridiske kompetencer og også digitale spidskompetencer, og det vil vi meget gerne gøre brug af.”