Historisk skifte: Robert/Boisen vippet af den kreative trone

Finn Graversen,
journalist

Robert/Boisen & Likeminded har i mange år toppet på kreativitet, når annoncører i MyImage har skullet bedømme bureauer. Men ikke i år.

I ti år i træk har Robert/Boisen toppet, når annoncørerne i MyImage Bureau har skullet bedømme bureauerne på, om de er kreativt stærke. Men i år gik den ikke mere. Bureauet er blevet vippet af den kreative trone, og må tage til takke med en 3. plads.

Ny på toppen er &Co., som i de senere år har været ret stabile på 2. pladsen på dette parameter. Så på den led er det ikke overraskende, at netop &Co. var dem, der kunne skubbe Robert/Boisen væk fra 1. pladsen.

Kigger man endvidere på awards, så mindsker det yderligere overraskelsen i, at &Co. nu topper på kreativ styrke. Bureauet er de seneste ti års klart mest vindende i Bureaubiz årlige opgørelse over awards, og selvom Robert/Boisen ligger på en 2. plads i den opgørelse, så kan man alligevel godt kalde det bemærkelsesværdigt, at bureauet i alle årene har kunnet opretholde skudsmålet hos annoncørerne som det kreativt stærkeste, når nu &Co. faktisk har været det mest vindende.

Det kan dog tilføjes, at efterårets opgørelse i Bureaubiz placerer Robert/Boisen et stykke nede på listen, mens &Co. topper.

Ud over at falde tilbage på vurderingen af kreativ styrke må Robert/Boisen i år også notere et generelt fald i imageanalysen, idet bureauet efter i adskillige år at have indtaget 4. pladsen, nu er placeret på en 7. plads.

“Det er på den kreative parameter, at bureauet er gået mest tilbage i score – selvom de dog fortsat scorer højt her – men de er også faldet lidt tilbage på andre parametre. Og så har de også tabt noget momentum. Der er lidt færre, der tilkendegiver at ville invitere bureauet med i en pitch. De ting lagt sammen giver faldet,” siger adm. dir. Mogens Østergaard, MyResearch.

Hvis det ikke er så stor en overraskelse, at &Co. overtager den kreative trone, så er 2. pladsen som kreativt stærke til gengæld en noget større overraskelse. Den indtages nemlig af det nye bureau, Pong, der er med i analysen for første gang. Det er blevet til en samlet 18. plads ud af 26, men når det gælder kreativ styrke, så træder bureauet altså stærkt igennem.

MyImage Bureau produceres af MyResearch, som desuden producerer en række tilsvarende imageanalyser på andre brancher.

884 annoncører har svaret, hvilket giver en svarprocent på 30.

Den samlede imagescore (Brand Power) fremkommer gennem en kombination af kvantitative og kvalitative parametre. De kvantitative (Brand Strength) bygger bl.a. på kendskab og på hvor mange, der angiver at ville invitere bureauet til en pitch, mens de kvalitative (Brand Position) bygger på 9 udsagn, som respondenterne bliver bedt om at bedømme bureauer op mod.