Nyt bureau skal vinde passagererne tilbage til DSB

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

Vi er blevet kedelige, gamle og ligusteragtige, erkender DSB, og det skal et nyt kreativt leadbureau gøre op med.

Corona-virussen har været hård ved DSB. Koncernen har i flere år tabt passagerer, men i tiden op til pandemien havde man faktisk formået at vinde noget af det tabte tilbage, takket være bl.a. billige billetter og togpas samt en kilmakrise, der reelt sætter DSB i et nådigt lys.

Men efter corona-virussen ligger DSB nu på et salgsindex på 60-70 i forhold til forventet, og det skal ændres.

”Vi må jo også erkende, at S-togene er blevet kedelige, gamle og ligusteragtige i den yngre generations øjne, og vi skal have fortalt, at det faktisk er fedt at tage toget,” lød det fra Niels Otto Fisker, der er DSB’s underdirektør for presse, kommunikation og branding.

Udtalelsen faldt på et informationsmøde, DSB holdt torsdag om et nyt udbud. Her skal man finde et nyt kreativt bureau. Budgettet blev meldt ud til at ligge på niveau med det foregående budget, hvilket vil sige omkring 75 mio. kr. over 3 år med mulighed for forlængelse i 2 x 12 måneder.

Til mødet, som blev holdt over Teams, deltog omkring 30 ledende bureaufolk fra velkendte bureauer. Og her skitserede DSB hovedopgaven for det nye bureau/bureausamarbejde: At opbygge danskernes tillid til DSB, så de igen får lyst til at tage toget.

Fra bureauside kom bl.a. spørgsmålet om, hvor meget DSB ønsker at blive udfordret på sin brandplatform:

”Vi vil gerne udfordres på nogle dele, men de personlighedstræk, vi arbejder med, har vi lagt os rimeligt fast på, og vi ønsker at tage små skridt, så kampagnerne bliver en naturlig forlængelse af det, vi gør i virkeligheden.,” svarede Nils-Otto Fisker og tilføjede:

”Der må gerne ske brandudvikling i den kommende periode, men det skal mere være en evolution i stedet for en revolution.”

Et bæredygtigt alternativ
Kunderne skal vindes tilbage i toget med bl.a. en fortælling om DSB som et bæredygtigt alternativ.

Og hvor lægger DSB så snittet i forholdet branding og salg, blev der spurgt – og svaret var, at man ønsker at blive mere holistisk, og ønsket er derfor et bureau, der kan hjælpe med at skabe en sammenhæng mellem salg og omdømme i kommunikationen.

Niels-Otto Fisker tilføjede, at det nok var på dét område, at man havde mest behov for input fra et nyt bureau.

Bureauer kan påvirke udbudsmaterialet
Dele af udbuddet blev offentliggjort inden dagens informationsmøde, men det endelige udbud bliver først offentliggjort den 12. januar. Strategisk indkøber i DSB, Milica Milutinovic, forklarede denne tilgang:

”Vi er endnu ikke klar med hele udbuddet, men vi har valgt at holde dette informationsmøde for at give bureauerne mulighed for at påvirke udbudsmaterialet. Når det bliver offentliggjort i januar, fanger bordet, så det er for at mærke – via pulsen hos bureauerne – om det ser fornuftigt ud. Det giver også bureauer god tid til at danne konsortier, inden udbuddet går i gang.”

DSB overvejer – på baggrund af spørgsmål fra bureauerne – at rette til i udbudsmaterialet og bl.a. gøre det mere tydeligt, at man ønsker koncept og ikke kampagner, samt at kigge på vægtningen af antallet af medarbejdere, der skal være tilknyttet det valgte bureau.

En kommende leverandør har ikke eksklusiv-ret, hvilket betyder, at DSB i teorien kan bestille de opgaver, der er i udbuddet, hos andre leverandører, selvom man – som det blev understreget – ikke har tænkt sig at gøre det.

Tre prækvalificerede
Prækvalifikationen begynder den 12. januar, når det samlede udbud offentliggøres. Fristen for bureauerne til at aflevere er den 12. februar, og den 5. marts sætter DSB navne på de tre prækvalificerede bureauer.

Den 28. maj er der endelig tilbudsfrist, og DSB forventer at vælge bureau den 1. september. De to bureauer, der ikke vil blive valgt, vil blive honoreret med 50.000 kr.

Siden 2017 har DSB samarbejdet med Togbureauet (Republica og Nordlid), og for nylig vandt OMD udbuddet om DSB’s mediabureauydelser.