Sådan bruger designbureauer AI-værktøjerne

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

I serien om, hvordan bureauerne bruger AI, er turen kommet til design. Læs her om den praktiske tilgang til AI-redskaberne hos Kontrapunkt, Manyone, Designit og Day21.

”Der er ingen tvivl om, at vi befinder os midt i en teknologisk revolution,” siger design director i Designit, Jakob Voldum, når der bliver spurgt ind til bureauets brug af de nye AI-værktøjer.

Han uddyber:

”Frem for alt skal vi gøre os klart, hvilket arbejdsliv vi ønsker os i samklang med, at vi må forstå og tilpasse os til de udfordringer, muligheder og ændrede vilkår, der opstår i kølvandet på ny teknologi.”

Han tilføjer, at det ikke er nogen nem opgave, men at man hos Designit både omfavner den nye teknologi og ”agter at gå forlæns ind i den”.

Jakob Voldum

”Derfor foretager vi også løbende design-eksperimenter, hvor vi ’leger’ med AI og anden ny teknologi, og vi har også nedsat en tværfaglig AI task-force på tværs af vores kontorer globalt, som arbejder i dybden med application af AI i forhold til designprocessen som helhed.”

ChatGPT er for flere af Designits medarbejdere blevet et alternativ til Google, uanset om de skal orientere sig i et emne, lave basal research, søge inspiration eller generere et tidligt skelet til en tekst, fortæller Jakob Voldum.

Også Midjourney har man taget til sig på Designit.

”Midjourney bruger vi til at generere billeder og visuelt materiale, der kan understøtte vores konceptuelle designarbejde. For nylig var vi involveret i et større pitch, hvor vi brugte Midjourney til at generere en billedstil, der kunne give form til vores tidlige konceptuelle ideer i forhold til en lancering af et nyt produkt. Vores samarbejdspartner var både overrasket og imponeret over, at det hele var lavet af en generativ AI. Ikke mindst er det tankevækkende, at vi på blot et par timers arbejde foran skærmen kan gøre, hvad der før i tiden ville kræve mange dages arbejde inkl. en dygtig fotograf, udstyr, skuespillere, setting, belysning, billedbehandling, planlægning, osv.,” siger Jakob Voldum og fortsætter: 

”I den forbindelse er det vigtigt for os at understrege, at vi i høj grad tror på det kreative håndværk – hvad enten det drejer sig om fotografi, design, skrivekunst eller noget helt fjerde. Dette er kernen i vores forretning og professionelle ethos. AI-tools kan være potente trædesten i den kreative proces, men kan ikke erstatte menneskelig intuition og den dybe forståelse for kvalitet og kontekst, der opstår i kølvandet på erfaring. AI kan gøre os mere effektive rent kreativt – men i sidste ende handler vores arbejde om uendeligt meget mere end effektivitet. Kvalitet, originalitet, håndværk og mening er nøgleord.”

Medarbejderne hos Designit eksperimenterer også med AI-værktøjer som Adobe Firefly, Co-Pilot, Ulzard og Claude AI.

”Claude AI er ret interessant, fordi den stiller etik og sikkerhed over alt andet. Det mener vi, er helt afgørende på AI-området, hvor udviklingen pt. buldrer afsted, og hvor der nærmest foregår en kamp om at bygge brugerbaserne op de store tech-firmaer imellem, koste hvad det vil,” siger Jakob Voldum.

Kontrapunkt: Vi har budt AI velkommen, men vi skal forholde os kritisk til dét, vi får retur

”Feltet rykker sig uge for uge, og vi følger med. Vi har løbende en dialog med vores kunder om, hvordan de bruger AI, og vi er ligesom dem gået nysgerrigt og eksperimenterende til værks og evaluerer jævnligt, hvordan vi selv bruger de nye værktøjer bedst muligt.”

Sådan siger CEO & partner hos Kontrapunkt, Johan Lawaetz. Han tilføjer, at det er vigtigt, at AI-redskaberne bruges til input og ikke output.

”Vi lever af originalitet og skal forholde os kritisk til det, vi får retur fra AI-redskaberne. Vi kan nemt få hurtige analyser, koncepter eller skitser retur (såvel design som copy). Det er vores opgave ikke at lade os forblænde, men arbejde videre med materialet, så vi sikrer, at resultatet er strategisk funderet, passer til konteksten og har både sjæl og kant. Når det er sagt, så er fx ChatGPT et nyttigt værktøj til research, oversættelser, hurtige iterationer på kommunikationskoncepter, skitsering af strategiske frameworks, navngivningsprocesser osv. Midjourney er ligeledes en fed inspirationskilde til f.eks. illustrationskoncepter eller præsentationer.”

Johan Lawaetz uddyber:

”Samtidig bliver vi løbende bedre til at ’samarbejde’ med AI-værktøjerne, og bliver skarpere på hvilke prompts, der giver de bedste resultater og som kan hjælpe os til at skærpe det indhold, vi får retur. Vi byder det i den grad velkommen, og det har allerede gjort vores arbejdsgange i de tidligere faser af vores projekter endnu mere effektive.”

Johan Lawaetz

Manyone: AI passer godt ind i den kreative proces

Hos Manyone bruger man primært AI som en kreativ partner, der giver uventede resultater meget hurtigt.

”Fra et kreativt synspunkt er det det uventede resultat og manglen på kontrol i detaljen, der gør det interessant. ” siger Ditte Graa Wullf, der er partner og head of foresight team hos Manyone.

Ditte Graa Wulff

Ditte Graa Wulffs kollega, design director Lewis Atkins, uddyber:

”Man kan trække paralleller til analog fotografering, hvor man træffer beslutninger om komposition og lignende, mens det endelige billede altid er lidt uventet, når man trykker på udløseren.”

Lewis Atkins

Ditte Graa Wullf mener, at AI giver medarbejderne mere tid til at være kreative:

”Hvad enten det drejer sig om copy til UX, stockbilleder, visualisering af fremtidsscenarier eller research, kan vi med AI undgå nogle af de mere tidskrævende opgaver og i stedet fokusere mere på de kreative aktiviteter og dermed skabe værdi for kunden.”

I en tidligere artikel har Jakob Kahlen og Martin Søgård Hansen fortalt, hvordan man bruger AI hos e-Types. Eksemplerne viste, at det ikke nødvendigvis er det færdige resultat, som AI kan komme op med, men det kan give god inspiration og optimere kræfterne. Det samme siger Ditte Graa Wullf:

”Det, Ai gør, er at hjælpe med vores kreative proces og gøre os i stand til at arbejde hurtigt. Der er altid en vis grad af tilfældighed i kreativitet, og AI passer godt in i den proces, men det kan stadig være som at kaste maling på en væg: Nogle gange ser det fantastisk ud, andre gange mindre fantastisk.”

Day21: Vi bruger sjældent AI i designprocessen

Vi bruger Stravito, ChatGPT, Custom GPT og Dovetail i vores research- og strategifaser. Der hjælper det både med at strukturere data og sparer os for store mængder tid med at finde ting,” siger stifter David Zimmermann.

David Zimmermann

Eksempelvis bruger man Stravito til at opbygge en vidensbase i forbindelse med projekter:

”Stravito kan strukturere og indeksere indhold ved hjælp af  Natural Language Processing (NLP). Det gør os i stand til på sekunder at finde specifikke informationer fx i rapporter, video eller lydfiler på tværs af sprog. Det er som en slags googlesøgning helt ned på enkelte ord eller emner, og via NLP kan Stravito også fremfinde informationer på relaterede termer og ord.”

ChatGPT bruger man hos Day21 sammen med Custom GPT:

ChatGPT benytter vil f.eks. til at beskrive brugersegmenter inden for en specifik kontekst, hurtigt at tilegne os viden om et emne, hjælp til tekstforfatning til prototyper, labeling, og brainstorming som en del af vores workshops,” fortæller David Zimmermann og fortsætter:

”Men ChatGPT’s mangel på kreativitet, præcision og evne til at henvise til specifikke kilder kan være en udfordring. Her kommer CustomGPT ind i billedet som en genial copilot, når vi skal finde viden i et hav af materiale inden for et afgrænset område. Den besvarer vores spørgsmål præcist og henviser korrekt til kilder.”

Når det kommer til at omsætte viden, aktivere indsigter og omsætte dem til handling, bruger man Dovetail hos Day21:

Med Dovetail kan vi samle alle vores highlights og indsigter og nemt skabe nye meningsfyldte sammenhænge. Det værktøj gør processen meget nemmere, men der er et stykke vej til den kan bistå i den konkrete analyse,” siger David Zimmermann.

Til gengæld bruger man sjældent kunstig intelligens til designprocessen, fortæller Kasper Greve:

“AI-designværtkøjer kan bruges til at generere idéer og eksperimenter men outputtet passer sjældent ind i den type opgaver, vi beskæftiger os med. I forhold til interface og ux design er håndværket er ganske enkelt ikke godt nok, og derfor foretrækker vi at designe fra bunden af.”

Kontekst er meget central

På baggrund af konkrete efterspørgsler samt forventninger fra kunderne, har Manyone udviklet workshops, kaldet AI Hackathons.

”Med vores nye AI Hackacthons bringer vi kundernes medarbejdere sammen med designere og udviklere fra Manyone med det formål at udforske, hvad AI betyder i deres specifikke forretningskontekst. Mulighederne inden for AI og anvendelsen ændrer sig dag for dag, så ved at engagere os dybt i feltet, er vi strategisk positioneret til at hjælpe vores kunder med at opnå både tryghed og nysgerrighed i forhold til AI,” siger Lewis Atkins og Ditte Graa Wulff tilføjer:

”Vores opgave netop nu er at hjælpe kunderne med at se AI i en større kontekst af eksempelvis økonomiske, miljømæssige, sociale og politiske drivers, for at de kan kvalificere deres syn på fremtidens brug af AI fem-ti år ud i fremtiden.”

Og hun uddyber:

”Flere af de analyser, der kommer frem nu, fremskriver teknologien i en lige linje – og det kommer der nogle helt vilde scenarier ud af. De er ikke nødvendigvis forkerte, men kontekst er meget central, hvis vores kunder rent faktisk skal kunne træffe strategiske beslutninger om deres brug af AI. Det er for f.eks. relevant at kigge på det miljømæssige aftryk, som AI generer, eller at bruge den nuværende amerikanske strejke i filmbranchen til at bygge fremtidsscenarier for, hvordan forskellige industrier vil have interesse i at regulere brugen.”

Creative Club holder et bureaulederseminar den 21. september, hvor man også kommer ind på, hvordan AI påvirker og transformerer bureaubranchen. Se mere og tilmeld dig her