Tronskifte: Carat og OMD har byttet plads

Finn Graversen,
journalist

I mange år har det været Carat og OMD, der har dystet om imagetronen i MyImage Bureau blandt mediabureauer. Nu har de igen byttet plads. Begge har desuden søsterbureauer, der gør sig stærkt bemærket.

De seneste tre år har OMD toppet blandt mediabureauerne i MyImage Bureau. Før da havde Carat indtaget førstepladsen i tre år.

Nu bytter de to så igen plads og spørgsmålet bliver så, om det varsler, at Carat igen tager nogle år i toppen, før OMD genvinder førstepladsen. For realiteten er, at ingen andre mediabureauer indtil nu har kunnet true duopolet i den årlige imageanalyse blandt mediabureauer.

Kigger man på scoren i år, så ser Carats førsteplads dog relativt solid ud, idet OMD er faldet noget tilbage. Det skyldes først og fremmest, at OMD har tabt noget på de kvalitative parametre (BrandPosition), mens Carats score på både BrandStrength og BrandPosition har været stabil.

Det betyder samtidig, at der er mere rift om 2. pladsen i år, fordi både Dentsu X og Mediacom er gået lidt frem og således har indsnævret forskellen til OMD på 2. pladsen.

Carats genvundne 1. plads er bemærkelsesværdig i den forstand, at moderselskabet Dentsu ved indgangen til 2021 indførte en ny organisation, hvor ledelsen kom til at være på tværs af hele Dentsu-gruppen frem for at have en dedikeret ledelse på hvert enkelt brand.

Det fik denne signatur til i en klumme at stille spørgsmålet om den organisation ville blive enden på Carats styrke i imagemålingerne.

Den skepsis har så vist sig at være ubegrundet. Dentsus øverste chef, Ulrik Petersen, dekreterede da også på Bureaubiz, at Carat igen skulle være nr. 1 i MyImage Bureau. Det lykkedes godt nok ikke sidste år. Men i år er målet nået.

Ydermere kan han glæde sig over, at Dentsu X klarer sig glimrende og har placeret sig som nr. 3 igen i år, således at Dentsu-gruppen har 2 bureauer med i Top 5.

OMD er en del af OMG, der også rummer PHD – samt Hearts & Science. Og her er der noget at glæde sig over i OMG gruppen, for Hearts & Science ligger godt nok kun på en samlet 7. plads, men bureauet klarer sig forrygende på de kvalitative parametre. Hearts & Science topper i 6 ud af de 9 kvalitative udsagn og det giver en solid 1. plads på BrandPosition.

Problemet for Hearts & Science er et ringe Kendskab, og bureauet scorer lavt på Brand Strength. her ligger Dentsu X højt og tæt på niveauet for de to fører-bureauer, Carat og OMD. For Hearts & Science ligner det en opgave at øge kendskabet til bureauet.

“En så stærk score på de kvalitative parametre viser et klart potentiale for bureauet. Dilemmaet er dog, at det gennem tiden har vist sig, at det kan være svært at opretholde den høje BrandPosition i takt med at Kendskabet øges, så det er den udfordring, Hearts & Science skal lykkes med, hvis de vil folde potentialet ud,” siger adm. dir. Mogens Østergaard, MyResearch.

Top 5 MyImage Bureau
Mediabureauer- sidste år i parentes

 

 1. Carat (2)
 2. OMD (1)
 3. Dentsu X (3)
 4. MediaCom (4)
 5. Orchestra (5)

 

Top 3 kvalitative parametre
Respondenter er dem, der kender mindst lidt til bureauet.
Sidste års placering i parentes

 

God forståelse for kundernes forretning

 1. Mediacom (3)
 2. Hilmar & Høgsberg (10)
 3. Hearts & Science (9)

 

Gode til at skabe resultater

 1. Hearts & Science (10)
 2. OMD (1)
 3. Wavemaker (2)

 

Strategisk stærke

 1. Hearts & Science (2)
 2. Mediacom (7)
 3. Carat (4)

 

Gode til at analysere og anvende data

 1. Hearts & Science (1)
 2. MediaCom (4)
 3. OMD (3)

 

Gode digitale kompetencer

 1. Hearts & Science (2)
 2. Wavemaker (1)
 3. Dentsu X (4)

 

Gode til at forhandle priser/vilkår

 1. Hearts & Science (2)
 2. Wavemaker (3)
 3. Mediacom (4)

 

Kreativ stærke

 1. Hearts & Science (3)
 2. PHD (1)
 3. MediaCom (5)

 

Uvildig og transparent

 1. Calibrate (1)
 2. Orchestra (2)
 3. Hearts & Science (4)

 

Fleksible og agile

 1. Hilmar & Høgsberg (1)
 2. Orchestra (3)
 3. Wavemaker (2)

 

MyImage Bureau produceres af MyResearch og der spørges til 24 reklamebureauer, 23 digitale bureauer og 13 mediabureauer. Data er indsamlet i uge 40-46 og 966 marketingansvarlige har gennemført analysen. Det er en responsprocent på 32.

Analysen måler BrandStrength, der er en række kvantitative parametre som Kendskab, om man vil invitere til pitch og Momentum, der sammenholder lysten til at invitere til pitch med hvor mange af et bureaus kunder, der er blandt respondenterne.

BrandPosition bygger på 9 kvalitative udsagn, hvor dem, der har et vist kendskab til bureauet, svarer på, om de mener, udsagnet passer på bureauet.

BrandPower er en sammenregning af BrandStrength og BrandPosition.