Her er Danmarks bedste bureauer

Finn Graversen,
journalist

I hvert fald bedømt på økonomiske nøgletal. Se hvilke bureauer, der topper målt på Bureaubiz’ Performancescore, der sammenregner flere års udvikling. Se også De Bedste i Holms Klassifikation.

At udpege nogen som bedst, kan være halsløs gerning, medmindre det sker på basis af vilkår, der er lige for alle deltagere – som f.eks. i sport. Alligevel er der forskellige forsøg på det i den årlige BureauTrends rapport, som bl.a. rummer en omfattende nøgletalsanalyse baseret på regnskaber fra 384 bureauer.

Den rummer også en oversigt over de mest vindende, og her topper &Co. klart foran Hello Monday og Virtue.

Når det gælder de økonomiske data, så rummer rapporten en liste baseret på en performance score. Her er der tale om en formel, hvor tre års udvikling i bruttoavance og overskudsgrad regnes sammen til en score. I formlen indgår bl.a. om udviklingen har været over eller under den gennemsnitlige udvikling i branchen.

På den måde får man en indikator for en mere vedvarende stærk performance. Alle bureauer kan have et godt år – spørgsmålet er, om man kan performe stærkt år efter år.

Kigger man på de nominelle tal, så vil det være nærliggende at tro, at Wunderman vil placere sig på toppen. Det er Danmarks største bureau med en stærk udvikling igennem en årrække. Men store tal er ikke i sig selv nok til at toppe sådan som formlen fungerer. Wunderman voksede f.eks.  i 2021 med næsten 40 mio. kr. og selvom det er meget, så var det faktisk ‘kun’ en vækst på 7 pct. Så Wunderman er på Top 10 – men altså ikke i top.

Der er i øvrigt en tendens til, at mindre bureauer kan opnå en højere performance score end store bureauer, og derfor er listen delt op efter tre størrelsesgrupper.

På det grundlag ser listen over de bedste bureauer til økonomisk udvikling således ud:

Største bureauer, +40 mio. kr. i bruttoavance

(sidste års score i parentes)

 1. Obsidian, Gruppen 6,2 (7,3)
 2. Adpeople 5,9 (6,1)
 3. Dept Digital Marketing 5,8 (5,5)
 4. S360 5,7 (6,1)
 5. Shape 5,3 (5,7)

Obsidian, Adpeople og Shape var også på Top 5 sidste år, mens Wunderman og Immeo er gledet ud af Top 5. Dept Digital Marketing toppede blandt de mellemstore bureauer sidste år, men er altså vokse tså meget, at bureauet nu er med blandt de største.

Mellemstore, 20-40 mio. kr. i bruttoavance

(sidste års score i parentes)

 1. Molecule Consultancy 6,6 (5,1)
 2. Searchmind 6,2 (6,1)
 3. The Mano Company 6,1 (5,4)
 4. Morningtrain 5,7 (5,8)
 5. Hello Monday 5,4 (3,4)

Ingen af disse fem bureauer var på Top 5 blandt de mellemstore sidste år. Men Searchmind var på Top 5 blandt de små, hvor The Mano Company var på Top 10.

Små bureauer, -20 mio. kr. i bruttoavance

(sidste års score i parentes)

 1. Kühl & Han 10,6 (ny)
 2. Brandstifter 7,9 (Ikke med i sidste års rapport)
 3. Nordic Social 7,8 (ny)
 4. Kynetic 7,4 (ny)
 5. Tokerød Plus 7,1 (ny)

Note: Ny betyder, at der ikke er 3 års data

Holms Klassifikation
En anden tilgang fra den årlige BureauTrends er Holms Klassifikation. Det er en model udviklet i slutningen af 90’erne af daværende Andersen & Blæsbjerg-direktør, Steen Holm, i forbindelse med et Lommer-legat fra DRB. Han satte sig for at undersøge, hvad der gør de bedste gode og han landede på en model, hvor man kigger på lønandel og gennemsnitsløn.

På det grundlag inddelte han bureauerne i fire grupper i et koordinatsystem:

 • Winwin – med en lønandel UNDER branchegennemsnittet og en gennemsnitsløn OVER branchegennemsnittet
 • Slavepiskerne – med en lønandel UNDER branchegennemsnittet og en gennemsnitsløn UNDER.
 • Socialkontoret – Med en lønandel OVER branchegennemsnittet og en gennemsnitsløn OVER.
 • Dødssejlerne – med en lønandel OVER branchegennemsnittet og en gennemsnitsløn UNDER.

Grundideen er, at en lav lønandel gør bureauet til en god forretning for ejerne og en høj løn gør det til en god forretning for medarbejderne – og dermed styrkes evnen til at have de bedste medarbejdere, samtidig med at bureauet er en god forretning.

I BureauTrends er navnene på grupperne ændret til:

 • De Bedste
 • De Effektive
 • De Generøse
 • De Udfordrede

Listen over De Bedste ser således ud (alfabetisk rækkefølge):

1508 Dig
Adtomic R
Advance R
Banyo Dig
Bgraphic Des
Boye & Spellerberg R
Brandhouse R
Brandstifter R
Calibrate M
Co+ R
Compent Dig
Core:workers R
Czoo R
Densou Trading Desk M
DEPT  Digital Marketing Dig
Easyflow Agency Dig
E-Types, Gruppen Des
Face Media M
FFW, Gruppen Dig
Frankly Dig
GroupM M
Hansen & Ersbøll Agenda Kom
Hello Monday  Dig
Help PR Kom
Hilmar & Høgsberg M
In-Mind R
Kiwi Birds EV
KommPress Kom
Kompas Kommunikation Kom
Kraft & Partners Kom
LINK Mobility Dig
Loop Ass. Des
Lysholm Reklamebureau R
Mannov Kom
Marketsquare R
Mensch R
Merkle Denmark (Magnetix) Dig
Molecule Consultancy Kom
Norgram Des
Obsidian, Gruppen Dig
Orchestra M
Phoenixdesignaid Des
Pong R
Pragmasoft Dig
Publicis Danmark R
Publicis Media M
Radius Kom
RelationsPeople Kom
Rossen & Company Kom
Spring/Summer R
Stagis R
Strømlin Dig
Suzumuchi R
The Mano Company R
The North Alliance R
Tre Kronor M
Twenty R
Vaimo Dig
Vertic Dig
We Love People R
WeAreCube R
Welcome EV
Wunderman Dig
Wølund og Wraae Dig

 

R=reklamebureau
Dig=digitalt bureau
Des=designbureau
M=mediabureau
Kom=kommunikationsbureau (pr-bureau)
EV=eventbureau

Nøgletalsanalysen bygger på regnskaber fra 384 bureauer med en samlet bruttoavance på 9,5 mia. kr. og er indeholdt i rapporten BureauTrends, som kan bestilles her