Nørgård Mikkelsens CEO er optaget af CMO’ernes 60-40-balance

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

Nørgård Mikkelsens CEO er mest optaget af balancen mellem kortsigtet og langsigted salg og om, hvordan han han kan hjælpe sine kunder i en tid, hvor det er blevet stadig mere komplekst at være CMO. Dette er det tredje interview i serien: Hvad optager bureaulederne i denne tid.

Kasper Kjærsgaard Jensen er i disse år mest optaget af to områder: Balancen mellem kundernes kortsigtede og langsigtede salg samt samarbejdet bureauer imellem. Om det første, siger han, der har været CEO og partner i Nørgård Mikkelsen siden 2019.

”Vi er et bureau, der er forretnings- og effektorienteret. Derfor har vi løbende samtaler med vores kunder om balancen mellem kortsigtet og langsigtet salg. Som Ikeas marketingdirektør, Anne Krogh, sagde i et interview, har det kortsigtede fokus i markedsføring haft for meget fokus i de sidste mange år – primært drevet af den digitale udvikling. Årsagen er, at du typisk både kan se og måle den kortsigtede markedsføring, men al teori og empiri siger, at 60-40 balancen (60 pct. branding og 40 pct. taktisk annoncering, red.) er supervigtig.”

Det andet område, der optager Kasper Kjærsgaard Jensen, hænger uløseligt sammen med ovenstående og handler om, at det er blevet stadig mere komplekst at være CMO, og derfor er samarbejde blevet endnu vigtigere.

”I dag skal man som CMO balancere det kortsigtede med det langsigtede, og det skal man gøre på langt flere kanaler og med langt flere specialister og bureautyper end tidligere. Her var det ofte tilstrækkeligt med en copy, en ad’er og en produktionsmand for at kunne løse alle marketingudfordringer.”

Kasper Kjærsgaard Jensen uddyber:

”Derfor er den viden, som CMO’ens samarbejdspartnere tilegner sig, ikke meget værd, hvis man ikke deler den. For os er det helt centralt både at arbejde på tværs af kompetencer – ligegyldig om kunden vælger os som lead til såvel media, kreativitet og digitalt – og på tværs af kundes øvrige bureauer.”

Det personlige møde med alle samarbejdspartnere er vigtigt
Hos Nørgård Mikkelsen forsøger man at gøre det til en fast proces at møde både kunden og kundens øvrige partnere, når man får en ny kunde ind.

”Vi italesætter vigtigheden af, at man skal binde tingene sammen, og det gælder kompetencerne hos både medier, det kreative bureau og platformene. Det betyder, at vi ofte mødes med kundens øvrige partnere, også selvom det kan være en udfordring i forhold til tid.” siger Kasper Kjærsgaard Jensen.

Han tilføjer:

”Men samarbejdet er netop blevet vigtigere i en tid med komplekse marketingløsninger sammenholdt med udfordringerne med kort- og langsigtet markedsføring. Marketing er som at lægge et stort puslespil, der består af mange brikker. Hvis én brik ligger forkert, er portrættet ikke pænt. Eller sagt på en anden måde: Når man lykkes med samtænkte løsninger, har man den størst mulige chance for at få den bedste effekt af sin indsats.”

Marketing er kun sjovt, hvis det virker
Effekten af reklamen er den del man tager mest alvorligt hos Nørgård Mikkelsen, der som bureau har eksisteret siden 1967. Så alvorligt, at man sjældent sender arbejder ind til award shows.

”Det er måske forkert,” siger Kasper Kjærsgaard Jensen og fortsætter: ”Men vores øjne er konstant rettet mod arbejdet for kunden.”

Når medarbejdere træder ind ad døren, er der to ting, de får at vide som det første. Det ene er, at marketing kun er sjovt, hvis det virker.

Det andet er, at bureauet har en vi-kultur, for netop at understrege, at ingen kan løse en udfordring alene.

”Vi ser marketing som en holdsport. Vi bruger ikke udtrykket ’jeg’ men ’vi’, og vi siger ikke ’os’ og ’dem’, men ’internt’ og ’med kunden’. Vi er nødt til at løfte i flok, og derfor har vi heller ikke medarbejdere, der har et individuelt behov for at blive kendt.”

Hvordan tiltrækker I nye medarbejdere?

”Det er ikke svært at rekruttere, når først de møder os og mærker vores kultur. Vi er superambitiøse, men der er også et kæmpe fællesskab. Hele bureauet på 80 medarbejdere var for et stykke tid siden i Rom, og oplægsholderens kommentar var, at det mere virkede som en familietur end en firmatur.”