Sådan bruger mediabureauer AI-værktøjerne

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

I serien om, hvordan bureauerne bruger AI, har vi været igennem reklamebureauer, digitalbureauer, designbureauer. Her er hvordan tre mediabureauer er gået i gang med de nye AI-redskaber.

Især hos OMG og Orchestra er man i gang med at afsøge mulighederne med AI og går stille og roligt til værks. Anderledes er det hos Wavemaker, hvor man har en decideret strategi om at teste AI-værktøjerne og øve sig på dem på de områder, hvor det er muligt.

OMG bruger kunstig intelligens med stor forsigtighed

Hos OMG Gruppen bruger man især de nye generative AI-værktøjer i det kreative bureau Drum og i performance marketing-bureauet Resolution.

Adobe og Dall E bruger man i forbindelse med kreativ udvikling og contentproduktion indtil videre mest som et inspirations- og procesværktøj i samarbejde med kunden. Fx bruger man sprogmodeller (LLM) som GPT4+ til at fremstille, oversætte og skalere tekster til forskellige formål.

Det fortæller CEO i OMG, Peter Gottfredsen. Han uddyber:

”Vi indrykker fx ikke annoncer fremstillet på kunstig intelligens. Vi bruger i det hele taget kunstig intelligens med omtanke og kun i overensstemmelse med de retningslinjer, vi har for ansvarlig brug af kunstig intelligens. Alle projekter gennemgår en juridisk godkendelsesproces inden de sættes i gang. Endvidere anvender vi aldrig kunstig intelligens uden kundens medvirken og forudgående accept.”

Peter Gottfredsen

Peter Gottfredsen fortsætter:

“Vi har konkrete procesværktøjer, som vi bruger i samarbejdet med kunderne, som både skal sikre ansvarlig anvendelse, og at vi systematisk opbygger erfaringer og kompetence på de nye områder hos vores kunder. Det har vi gjort siden efteråret 2022. Derudover har vi haft mange gennemløb af kreative projekter hvor vi har benyttet generative AI-værktøjer i samarbejde med kunderne, som har skabt effektiviseringer.”

Peter Gottfredsen ridser samtidig rækken af årsager op som gør, at man behandler kunstig intelligens med forsigtighed:

  • Behovet for at beskytte virksomheders fortrolige data
  • Uklarheder om intellektuelle rettigheder og muligheden for varemærkeregistrering
  • Beskyttelse af persondata/permissions
  • Kvaliteten og aktualiteten af de data der er brugt til at træne modellen
  • Manglende indsigt i de algoritmer der anvendes i den kunstige intelligens og den data de er trænet på.

Wavemaker gør stor brug af mange AI-værktøjer

Hos Wavemaker øver man sig på alle de nye værktøjer i alle afdelingerne. I starten af 2021 implementerede Wavemaker et værktøj baseret på machine learning, der ændrede mediaplanlægningen hos Wavemaker, så den ikke længere var manuel.

”Det er meget parallelt med, hvordan ChatGPT eller tilsvarende værktøjer i dag hjælper os med manuelle opgaver som mailbesvarelser, gennemlæsning af briefs, udkast til LinkedIn-posts osv. Derfor har det også føltes en smule mere naturligt at inkorporere den nye bølge af AI-værktøjer i store dele af vores daglige arbejde,” siger chief development officer, Kasper Zoffmann Hviid.

Kasper Zoffmann Hviid

Det betyder bl.a., at man bruger ChatGPT i marketingkonsulentafdelingen som support til analyse af kvalitative og kvantitative data, optimering af frameworks, test af ræsonnementer, brainstorming og som strategisk kreativ co-pilot.

I contentafdelingen bruger de andre AI-redskaber som Midjourney, Adobe-Beta og Firefly, som bl.a. hjælper med udformning af kreativer og videoredigering, fortæller senior content director, Pernille Hegnsholt:

”Vi bruger AI til at optimere alle stadier af vores workflow. ChatGPT er vores kreative sparringspartner, der hjælper os med at udvikle innovative ideer, koncepter og strategier, og som giver os muligheden for at udforske alternative tilgange til opgaver.”

Hun fortsætter:

”Ved at kombinere Adobes AI-værktøjer med diverse AI Image Generators som fx Midjourney, kan vi løse grafiske opgaver hurtigere og mere kreativt, og samtidig med brug af færre ressourcer.”

Pernille Hegnsholt

I marketingteamet hos Wavemaker anvender man også AI til alt lige fra korrekturlæsning og tone- of-voice med Notion AI til opsætning af marketingbriefs, power point-præsentationer og målguppeanalyser med ChatGPT.

”I en branche, hvor alt går hurtigt, og man hele tiden skal have fingeren på pulsen, er det supervigtigt at kunne eksekvere sine brandbudskaber hurtigt ud til målgruppen, mens emnet stadig er relevant. Brugen af AI-redskaber som Notion AI og ChatGpt hjælper os netop med dette. Det gør, at vi springer foran i køen og bliver hørt først på platforme, hvor det er svært at blive hørt,” lyder det fra marketing planner, Lærke Hedelund.

Lærke Hedelund

Orchestra er i gang med at afsøge mulighederne med AI

Hos Orchestra er man godt i gang med at vurdere også de nyere muligheder inden for den kunstige intelligens, fortæller CEO John Herup og tilføjer:

”Vi er i gang med at afsøge relevante forretningsområder, og -processer, hvor der er et potentiale til at øge produktiviteten. Vi er dog samtidig meget opmærksomme på den manglende viden om elementer som ophavsrettigheder, forældet data, kildetroværdighed og problematikken, og der er helt generelt behov for større gennemsigtighed i de datasæt, de forskellige AI værktøjer er bygget på baggrund af. Vi har i den forbindelse være meget omhyggelige med vores interne retningslinjer for brug af bl.a. talemodeller, så blandt andet intet kunde- eller personhenførbart data må indtastes i AI modeller.”

John Herup

John Herup siger dog også, at man har store forventninger til de produktivitetsforbedringer, der ligger lige for såvel som det potentiale der ligger på lidt længere sigt i brug af de seneste AI-baserede værktøjer.

Creative Club holder et bureaulederseminar den 21. september, hvor man også kommer ind på, hvordan AI påvirker og transformerer bureaubranchen. Se mere og tilmeld dig her