Sådan kommer AI til at ændre bureauerne

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

Årets bureauleder-seminar handlede om AI og det teknologidrevne bureau. Her er udpluk fra seminarets tre AI-eksperter, der samtidig hver især giver tre gode råd til brugen af AI på bureauerne.

AI-værktøjerne bliver kun bedre fra nu af, og de steder, hvor man ikke er begyndt at bruge dem til i hvert fald at blive inspireret, har bedst af at komme i gang. Og ikke kun på individuel basis. Hele organisationen skal tage kunstig intelligens til sig, så det ikke kun er enkelte, der sidder og bliver klogere på det.

Det var essensen af de tre foredragsholdere, der inspirerede deltagerne om AI på Creative Clubs bureaulederseminar på Holckenhavn Slot ved Nyborg.

Temaet var ’AI og det teknologidrevne bureau’, og deltagerne havde da også – som minimum – lidt erfaring med ChatGPT. Ifølge oplægsholder Anders Hvid, medstifter af DareDisrupt, er vi i den første fase – inspiration – af den nye teknologi. Efterfølgende kommer læring, integration og til sidst transformation.

Anders Hvid, medstifter af DareDisrupt

Han anbefalede, at man på nuværende tidspunkt investerede i kompetenceudvikling inden for kunstig intelligens i hele organisationen, så man – som forsker i kreativitet og kreative processer, adjunkt på Aarhus Universitet, Jonas Frich Pedersen formulerede det – ”ikke løber om kap med hesten, men kommer op på den og begynder at ride derudaf”.

Jonas Frich, adjunkt på Aarhus Universitet

Eller formuleret på en anden måde, som Jonas Frich Pedersen og flere før ham har sagt det: Du bliver ikke fyret af AI, du bliver fyret af en, der bruger AI som arbejdsredskab.

Hos &Co. har man arbejdet i et pænt stykke tid med AI, og det ændrede bureauets arbejdsgange og førte til en øget dialog med kunderne. Morten Saxnæs, der netop er stoppet som communications planning director på bureauet, pointerede, at det på nuværende tidspunkt handler om at komme i gang og at afsætte tid til at være nysgerrig og at eksperimentere, og at man skal turde gøre det sammen med kunderne.

Morten Saxnæs ser AI som en oplagt mulighed for at skabe nye samarbejdsformer i et ”noget metaltræt og traditionel kunde-/bureauforhold.”

Morten Saxnæs, tidl. communications planning director på &Co.

Ledelsen skal få medarbejdere til at bruge AI-værktøjerne

Arbejdet med de nye AI-værktøjer – og gerne flere end de mest umiddelbare som ChatGPT og Midjourney eller Dall-E – skal integreres på hele bureauet og tages alvorligt af ledelsen. For hvis det er systematisk, lærer man mere, mente Anders Hvid.

Den største barriere hos de enkelte er den mentale, mente Morten Saxnæs.

”Vi skal turde invitere AI ind i vores private rum, hvor vi er sårbare, har noget på spil og traditionelt har leveret en kerneydelse. Det er ligesom at invitere en tredjeperson med hjem i dobbeltsengen. Men ledelsen skal presse medarbejderne til at bruge AI-værktøjerne i de forskellige arbejdsprocesser og ikke kun til at skrive lidt eller lave et billede. Begynd med ét værktøj og lær det godt at kende. På den måde får du AI integreret i dine processer, og det bliver ligeså naturligt at bruge som Google.”

AI kan bl.a. bruges til idegenerering, strategier, tekstkritik, planlægning af workshops, planlægning af kampagner og videogenerering, fortalte Anders Hvid, men der er både fordele og ulemper ved at integrere AI i arbejdsprocesserne.

Fordele: De dårligste bliver løftet, og måske bliver det mindre vigtigt at jagte talent fremover, påpegede Anders Hvid. For billigere medarbejdere kan muligvis løse mere komplekse opgaver fremover.

Ulempen ved AI er, hvis vi blot bruger den til at øge produktiviteten, fortsatte han, for det bliver kvaliteten ikke nødvendigvis bedre af.

Det, vi skal spørge os selv om, er ifølge Anders Hvid, om vi skal bruge teknologien til at få mere kvantitet, højere kvalitet eller måske en kortere arbejdsuge.

”Den diskussion skal vi tage, for ellers risikerer vi bare at skrue endnu mere op for tempoet, sende flere mails og blive mere stressede,” lød det fra Anders Hvid.

De mindre talentfulde står til at få den største gevinst

Forskning viser, at AI delvist fjerner kedelige opgaver, og noget tyder ifølge Jonas Frich Pedersen på, at udrulningen af AI-værktøjer kan ændre medarbejderes motivation.

”Nogle vil blive motiveret af, at de forbedrer deres evner ved at bruge AI. Men det vil ændre den kreative proces, så vi bliver mere redaktører end kreative, og om det er godt eller dårligt, vil afhænge af ens motivation. En risiko er endvidere, at man kan ’falde i søvn bag rattet’, altså ligesom en bil, der kan køre helt selv. Det bliver ikke altid super godt. Det er bedre, når teknologi sker i samarbejde med et menneske, så man ikke overlader alt til AI.”

Han tilføjede, at det er de mindre talentfulde, der får den største gevinst af AI, og at de dygtige får den mindste gevinst.

”Det betyder, at forskellen mellem de mest og mindst dygtige medarbejdere til dels udviskes.”

Og her er der en problematik ifølge Morten Saxnæs:

”På bureauerne er det juniorerne, der bliver erstattet først. For man har brug for at beholde de mennesker, der forstår kreativitet og strategi på et dybere niveau, og som kan udfordre AI’en. Det kræver bare erfaring og faglighed. Men det betyder så, at vi får et ansvar for at beholde og uddanne en hel generation af unge, i stedet for at udskifte dem pga. AI, for så har vi ikke nogen fremtidige medarbejdere på bureauet. Hvis vi ser AI som en måde at omkostningsreducere og derved styrke bundlijen, så afvikler vi langsomt branchen. Vi skal bruge AI til at gøre os mere effektive og investere den frigivne tid i at løfte kreativiteten og komme endnu tættere på kundernes udfordringer.”

3 x 3 gode råd om AI på bureauerne

Anders Hvid, DareDisrupt

  • Investér i kompetenceudvikling inden for AI og sørg for retningslinjer for ansvarlig brug af AI i organisationen
  • Integrér AI-bevidsthed i arbejdsprocesser og arbejdsopgaver i stedet for at bruge det tilfældigt
  • Overvej konsekvenserne af AI: Skal det føre til øget produktivitet og effektivitet. Skal det øge kvaliteten? Kan det give kortere arbejdsuge?

Jonas Frich Pedersen, Aarhus Universitet

  • Vær opmærksom på, hvordan AI ændrer arbejdsgange og påvirker motivationen hos medarbejderne
  • Brug AI til at kunne køre med samtidig konkurrerende ideer og løsninger
  • Husk vidensdeling om AI og hjælp medarbejderne i gang med AI

Morten Saxnæs, tidl. &Co.

  • Brug AI til at skabe øget dialog med kunderne
  • Mulighederne med AI er uendelige, vær opmærksom på, hvornår noget er godt nok
  • Opfordr medarbejderne til at bruge AI aktivt