Skærpet konkurrence om digitale bureauers imagetrone

Finn Graversen,
journalist

884 annoncører bedømmer bureauer: Imagetronen blandt de digitale bureauer har ligget ret fast i en årrække. Men konkurrencen ser i år ud til at været blevet tæt.

På overfladen er der kun små forskydninger i toppen af den årlige udgave af MyImage Bureau blandt de digitale bureauer. Vinderen er den samme og fire af de fem øverste bureauer er de samme som sidste år om end et par af dem har byttet plads.

Men kigger man på de underliggende scores, så er konkurrencen om tronen blevet skærpet.

Nr. 1 er den samme som det efterhånden har været i mange år. Først som Magnetix, siden som Isobar og nu under navnet Merkle. Det er faktisk en bemærkelsesværdig præstation, for navneskift har for det meste vist sig kostbare i imagemæssig sammenhæng.

Navneskiftet fra Magnetix til Isobar blev håndteret stramt over et par år, og bureauet holdt fast i tronen. Men så skete der ting på den internationale scene inden for Dentsu-koncernen, og pludselig skulle Isobar hedder Merkle.

Men trods det, så er det altså lykkedes at forblive på førstepladsen. Det skal dog også bemærkes, at bureauet i efteråret har investeret i en tv-kampagne, hvilket er ret sjældent set for bureauer.

Men førstepladsen er ikke mere med den suveræne margen til konkurrenterne, som man har set i de tidligere år. Scoren er sivet de seneste par år.

“Den primære årsag til den faldende score findes i et ringere kendskab. Når det gælder de kvalitative parametre i Brand Position, så har bureauet faktisk forbedret sin score. Så i det omfang tv-reklamerne har virket, så har de først og fremmest afbødet noget af effekten af navneskiftet,” siger adm. dir. Mogens Østergaard, MyResearch.

Samtidig har Impact meldt sig på banen. Sidste år blev det til andenpladsen, og den er fastholdt i år. Og endelig er to andre bureauer rykket frem.

Det ene er Manyone, der er et digitalt designbureau stiftet af nogle af de tidligere Designit-ejere og siden fusioneret med de digitale bureauer Think og Molamil.

Think har været med i imageanalysen i flere år og gjort det godt, men i år er det under navnet Manyone, og et sådant navneskift burde normalt indebære en betydelig risiko for tab på imagekontoen. Men Manyone har trodset forventningerne, og er gået frem således, at bureauet nu indtager tredjepladsen med en ganske lille afstand op til Merkle.

“Kendskabet til Manyone er ikke højt, men det er rent faktisk lykkedes at opretholde niveauet i forhold til sidste år, hvor de deltog under navnet Think, og det er ganske flot. Til gengæld har de virkelig forbedret sig på de kvalitative parametre,” siger Mogens Østergaard.

Hvis Manyones udvikling er en bemærkelsesværdig udvikling, så kan man helt sikkert sige det samme om Immeo på fjerdepladsen. Bureauet kom med i analysen for to år siden, og her blev det til en 17. plads.

Immeo er ikke blandt de meste kendte bureaubrands. Det er stiftet i 2014 af flere folk med en fortid i Netcompany, og selvom der er sket enkelte udskiftninger i partnerkredsen, så har de ikke kigget sig tilbage siden. Vækst år for år, så man i 2020 rundede de 100 mio. i bruttoavance – og altså nu en topplacering i imageanalysen.

“Det skyldes først og fremmest, at bureauet har rykket meget markant på de kvalitative parametre. Kendskabet er lige som Manyone lavt. Det vil være oplagt for begge bureauer at arbejde på at øge kendskabet, men det kan indebære en udfordring, fordi det ofte er set, at et forøget kendskab medfører en lidt ringere Brand Position,” siger Mogens Østergaard.

Hertil kommer IIH Nordic, som er med i Top 5 med en score tæt på de øvrige i toppen. Det skal nævnes, at lige uden for Top 5 finder man Vertica på sjettepladsen med en score, hvor det kun er et mulehår, der skiller det fra en Top 5 placering.

Det understreger at kampen om de digitale bureauers imagetrone er skærpet.

MyImage Bureau

Brand Power, digitale bureauer (sidste års placering)

 1. (1) Merkle
 2. (2) Impact
 3. (4) Manyone
 4. (12) Immeo
 5. (3) IIH Nordic

Brand Position, kvalitative udsagn

God forståelse for kundernes forretning

 1. (2) Immeo
 2. (1) Manyone
 3. (7) Merkle

Gode til at skabe resultater

 1. (1) Immeo
 2. (7, Manyone
 3. (2, Hesehus

Strategisk stærke

 1. (2) Manyone
 2. (5) Merkle
 3. (3) NoA Ignite

Kreativ stærke

 1. (1) Manyone
 2. (2) NoA Ignite
 3. (6) Frankly

Gode til at analysere og anvende data

 1. (1) IIH Nordic
 2. (4) Manyone
 3. (17) Immeo

Gode digitale kompetencer

 1. (5) Immeo
 2. (7) AKQA
 3. (8) Manyone

Gode til at integrere data (ny)

 1. Immeo
 2. Ambition
 3. IIH Nordic

Gode til e-commerce (ny)

 1. Hesehus
 2. Vertica
 3. Impact

Fleksible og agile (ny)

 1. Immeo
 2. Manyone
 3. AKQA

MyImage Bureau produceres af MyResearch, som desuden producerer en række tilsvarende imageanalyser på andre brancher.

884 annoncører har svaret, hvilket giver en svarprocent på 30.

Den samlede imagescore (Brand Power) fremkommer gennem en kombination af kvantitative og kvalitative parametre. De kvantitative (Brand Strength) bygger bl.a. på kendskab og på hvor mange, der angiver at ville invitere bureauet til en pitch, mens de kvalitative (Brand Position) bygger på 9 udsagn, som respondenterne bliver bedt om at bedømme bureauer op mod.