Uklarhed om prisen på Lead-exit

Zandra Damsgaard
zandra@bureaubiz.dk

PRO: Lead Agency er ifølge en ekspert mellem 6 og 8 mio. kr. værd, men det er uklart, hvor stor en bid af kagen, stifter Kresten Schultz-Jørgensen har fået med sig i forbindelse med sin overraskende exit.

Ti års minder, ti kunder og en pose penge. Det er så vidt vides, hvad Kresten Schultz-Jørgensen tog med sig, da han ved årsskiftet forlod det bureau, han selv havde etableret.

Hverken Kresten Schultz-Jørgensen selv eller Lead Agencys adm. direktør Søren Kaster har ønsket at kommentere førstnævntes fratrædelsesordning, men Bureaubiz har bedt Henrik Ulvsgaard fra den internationale revisions- og rådgivningsvirksomhed Baker Tilly om at se nærmere på Lead Agency i lyset af Kresten Schultz-Jørgensens afgang.


Ifølge den uvildige revisor er Lead Agency mellem 6,1 og 7,9 mio. kr. værd, men størrelsen på Kresten Schultz-Jørgensens bid af denne kage er mere vanskelig at kaste lys over.

Rustet til omstrukturering?
Af de seneste regnskabstal fremgår nemlig, at Kresten Schultz-Jørgensen og Søren Kaster ved udgangen af 2016 ejede blot 8 pct. af aktierne i Lead Agency. Til gengæld har KSJ & SK Holding siddet tungt på beslutningerne om selskabets økonomi med en stemmeandel på op imod de 90 pct.

De øvrige oplyste ejere er Lars Volle Holding, MC Equity, PA Consult og Stiig Jansen Holding, hvoraf de to sidste angivelig har siddet på mere end halvdelen af aktierne i Lead Agency, dog altså uden at have stemmemajoritet.

En sådan fremgangsmåde kan ifølge Henrik Ulvsgaard, der er statsautoriseret revisor og partner i Baker Tilly, være tegn på et forestående salg eller omstrukturering. Om de involverede parter allerede efter fusionen i 2016, hvor altså de seneste officielle tal er fra, spekulerede i et ejerskifte ved imidlertid kun de selv.

Tog kunder med
Sikkert er dog, at Kresten Schultz-Jørgensen som led i sin fratrædelsesordning fik ti kunder med sig og på den baggrund har etableret et nyt bureau, Oxymoron. Værdien heraf kan således meget vel kompensere for en eventuelt mere beskeden pose penge.


Kresten Schultz-Jørgensen og Lead Agency fusionerede med Kasters pr. 1. januar 2016 og præsterede trods en omsætning på næsten 34 mio. kr. et samlet overskud på blot 141.121 kr. i 2016.

Adm. direktør Søren Kaster forklarede i forbindelse med årsregnskabsaflæggelsen, at Lead Agency havde brugt kræfter på at konsolidere sig i 2016 og nu skulle stå sin prøve i 2017.

Om det er så er sket, ved vi først, når det kommende årsregnskab foreligger i foråret.