Turbo på de små marketingbudgetter

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

MyImage Bureau 2022: Det tegner til et ganske fornuftigt år, hvad angår marketingforbruget. Med mindre den aktuelle corona-krise kaster grus i maskineriet.

Marketingbudgetterne står til at stige med 4 pct. i det kommende år. Det viser den årlige MyImage Bureau, hvor 884 annoncører har bedømt bureauer.

Det er en ganske pæn vækst uden dog at være eksalteret i forhold til den ellers generelt meget positive stemning, der har været på markederne i 2021.

Svarene viser, at det først og fremmest er virksomheder med de mindre marketingbudgetter, som vil skrue op for aktiviteterne i 2022. Blandt virksomheder med et budget på under 20 mio. kr. står væksten til at blive hele 6,6 pct. Til gengæld trækker de største annoncører med budgetter på over 50 mio. kr. noget ned med en varslet vækst på 2,2 pct.

De mellemstore annoncører lægger op til en vækst på 5,6 pct.

Kigger man på brancher, så topper Retail og FMCG.

“Men det er en svær tid at lave den slags analyser i. Det økonomiske klima har været ret positivt det meste af året, og på den led virker resultatet logisk. Men året er sluttet med en ny covid-19 mutation, der har fået regeringen til at lukke noget ned igen, og samtidig kom der en forbrugertillidsindikator, der gik ned. Spørgsmålet bliver, hvordan virksomhederne vil reagere. Vil de skære ned, vil de lige holde vejret en måned eller vil de fortsætte uantastet i en forventning om, at forbrugerne fortsat vil bruge penge,” siger adm. dir. Mogens Østergaard, MyResearch.

MyImage Bureau produceres af MyResearch, som desuden producerer en række tilsvarende imageanalyser på andre brancher.

884 annoncører har svaret, hvilket giver en svarprocent på 30

Den samlede imagescore (Brand Power) fremkommer gennem en kombination af kvantitative og kvalitative parametre. De kvantitative (Brand Strength) bygger bl.a. på kendskab og på hvor mange, der angiver at ville invitere bureauet til en pitch, mens de kvalitative (Brand Position) bygger på 9 udsagn, som respondenterne bliver bedt om at bedømme bureauer op mod.