Vinterens regnskaber fra K til Z

Zandra Damsgaard
zandra@bureaubiz.dk

Fra A til Z – Advance til Zupa. Bureaubiz har gennemgået de seneste tre måneders årsregnskaber og præsenterer over to uger udvalgte nøgletal og kommentarer fra 19 bureauer. Her kommer regnskaberne fra K til Z.

KLAUSEN & PARTNERS

2018 var et udfordrende år for B2B-marketingbureauet Klausen + Partners, der har måttet aflægge sit første negative årsregnskab i 20 år.

Ledelsen forklarer underskuddet med udskudte projekter, uindfriede forventninger om kunder og udskiftning i medarbejderstaben og erklærer sig utilfreds med 2018-resultatet.

Ikke desto mindre nærer man hos Klausen + Partners positiv forventning til 2019-regnskabet og stiler efter i 2020 at have fordoblet både omsætning, indtjening og medarbejderstab.

Nøgletal for 2018 (i parentes 2017)
Bruttofortjeneste: 15,283 mio. kr. (19,211)
Driftsresultat: -557.439 kr. (3,593 mio. kr.)
Årets resultat: -477.833 kr. (2,750 mio. kr.)
Gns. antal medarbejdere: 23 (23)


LEAD AGENCY

Efter en årrække med fokus på vækst, handlede 2018 for Lead Agency om at skabe et solidt økonomisk fundament for de kommende års vækstambitioner.

Målet er nemlig fortsat at vokse, fastslår adm. direktør Søren Kaster, vel vidende at dette ikke er gratis:

”Det koster penge at rekruttere branchens største talenter, det koster penge at efteruddanne, og det koster penge at investere i nye forretningsområder. Derfor satte vi i 2018 alle sejl ind på at opnå et resultat, der kunne give os flere muskler og mere frihed til netop at vokse – både organisk og gennem nye partnerskaber, hvis det giver mening for holdet og for kunderne.”

Ønsket om et godt resultat blev i dén grad realiseret i et 2018, hvor Lead Agency øgede indtjeningen og fordoblede sit overskud.

2018 blev samtidig bureauets første år uden stifteren Kresten Schultz Jørgensen, der tog sin afsked i, hvad han siden over for Bureaubiz betegnede som ”en nødvendig skilsmisse”.

Kresten Schultz planlagde exit i årevis

Nøgletal for 2018 (i parentes 2017)
Nettoomsætning: 36,973 mio. kr. (34,182)
Bruttofortjeneste: 23,348 mio. kr. (24,998)
Driftsresultat: 2,585 mio. kr. (1,953)
Årets resultat: 1,328 mio. kr. (0,677)
Gns. antal medarbejdere: 30 (34)


MANNOV

Da Mannovs adm. direktør Reinholdt Schultz i februar meddelte, at han havde købt bureauet fri af WPP, var ejerskiftet faktisk allerede halvanden måned gammelt.

2019 markerede således på flere måder en frisk start for Mannov, der regnskabsmæssigt fik et skidt 2018 med mindre indtjening og et underskud på 764.929 kr.

”Vi er jo aldrig glade for at lave underskud, og det er heller ikke traditionen i Mannov. Men vi har haft et år, hvor vi har fokuseret forretningen og gjort den klar til overtagelse,” siger Reinholdt Schultz til Bureaubiz.

Han påpeger, at bureauet isoleret set havde et positivt driftsresultat, men at det samlede regnskab blev påvirket negativt af datterselskabet Rebilac, som Mannov afviklede sidste år, og af en efterfølgende flytning.

”Vi har brugt 2018 på at tilpasse omkostningerne den virksomhed, vi er i dag. Vi har skilt os af med de dele af virksomheden, som vi ikke formåede at tjene penge på, og har kigget på vores største omkostning ud over løn, og det var husleje.”

I det lys er Reinholdt Schultz med egne ord superglad i forhold til 2019, hvor Mannov altså også står på egne ben uden WPP i ryggen.

”Ledelse, medarbejdere og kunder er de samme. Men når man er en del af en stor international koncern er der selvfølgelig en række – i øvrigt rimelige – forpligtelser som løbende rapportering, revidering som børsnoteret virksomhed, input til store internationale pitches og så videre. De forpligtelser slipper vi og kan i stedet bruge ressourcerne på vores kunder.”

Nøgletal for 2018 (i parentes 2017)
Omsætning: 15.516.919 kr. (22.427.738)
Bruttofortjeneste: 7.300.265 kr. (11.554.616)
Driftsresultat: -939.533 kr. (1.291.249)
Årets resultat: -764.929 (-490.301)
Gns. antal medarbejdere: 15 (19)


POINT COMMUNICATIONS

Nøgletal for 2018 (i parentes 2017)
Nettoomsætning: 12,878 mio. kr. (10,788)
Bruttofortjeneste: 10,489 mio. kr. (8,696)
Driftsresultat: 837.197 kr. (815.000)
Årets resultat: 641.294 kr. (627.000)
Gns. antal medarbejdere: 3,5 (3)


STUPID

Nøgletal for 2017/2018 (i parentes 2016/2017)
Bruttofortjeneste: 7,597 mio. kr. (6,336)
Driftsresultat: 262.717 kr. (345.033)
Årets resultat: 188.264 kr. (236.169)
Gns. antal medarbejdere: 16 (15)


SUBSERO

Da Brandhouse sidste år købte Subsero med det formål at styrke sin digitale forretning, skulle fusionen for sidstnævnte være med til at opfylde drømmen om at blive mere full-service.

Et fejlslagent forsøg på netop dette kostede Subsero, der ellers har præsteret fine regnskaber, dyrt i 2017 og har tillige trukket grimme spor ind i 2018.

Indtjeningen faldt betragteligt, og bureauets underskud voksede sig i årets første ni måneder så meget større, at det af ledelsen betegnes som direkte utilfredsstillende.

For Brandhouse Gruppen var det forgangne regnskabsår heller ikke et økonomisk jubelår. Bureaugruppen fik halveret bundlinjen i 2017/2018, og gruppens adm. direktør Thomas Nolsøe forklarede på den baggrund Bureaubiz:

”Resultatet skal ses i lyset af, at vi åbnede kontor i Odense, overtog digitalbureauet Subsero og fik nye folk i ledelsen. Vi ser det som et år, hvor vi aggressivt investerede i vores produkt, hvilket allerede har givet gode resultater.”

Ifølge Thomas Nolsøe er gruppen i det nye regnskabsår ”i stærk vækst”, og Subsero specifikt har efter balancedagen oplevet øget aktivitet og tilgang af nye kunder og opgaver.

Brandhouse overtog formelt Subsero 1. oktober 2018, og digitalbureauet kommer altså først til at fremgå af koncernregnskabet for regnskabsåret 2018/2019.

Usikkerhed om prisen på Subsero

Nøgletal for 2018 (i parentes 2017)
Bruttofortjeneste: 5,407 mio. kr. (11,775)
Driftsresultat: -1,777 mio. kr. (-1,049)
Årets resultat: -1,387 mio. kr. (-831.855 kr.)
Gns. antal medarbejdere: 16 (21)

NB! Regnskabsperioden løber fra 1. januar til 30. september 2018, da Subsero blev overtaget af Brandhouse pr. 1. oktober 2018.


SYLVESTER HVID

Nøgletal for 2017/2018 (i parentes 2016/2017)
Bruttofortjeneste: 6,704 mio. kr. (7,934)
Driftsresultat: 231.145 kr. (678.880)
Årets resultat: 222.526 kr. (591.415)
Gns. antal medarbejdere: 14 (14)


ZUPA

For Zupa blev fusionen med Agency Spring kendetegnende for 2018. De to bureauers veje krydsedes allerede i 2014, hvor Zupa og Recommended gik fra hinanden, og Agency Spring fandt sammen med sidstnævnte.

Endnu en fusion i bureaubranchen

Zupa kunne tilbyde Agency Spring flere digitale kræfter og tilstedeværelse i København, og konstellationen Agency Spring x Zupa under Peer Brændholts ledelse blev således en realitet sidste forår.

Årsregnskabet 2017/2018 er af samme grund Zupas sidste under eget navn, og det er ikke et årsregnskab af den tilfredsstillende slags.

Bureauets indtjening dalede med 31 pct., og et overskud på en lille halv million i 2016/2017 blev afløst af et tilsvarende underskud i det forskudte regnskabsår, der løb fra den 1. juli 2017 til den 30. juni 2018.

Endvidere kom Zupa ud af regnskabsåret med en negativ egenkapital, som dog ventes genetableret ”i løbet af en kortere årrække via den løbende indtjening”.

Ledelsen er altså optimistisk med hensyn til bureauets fremtid, men varsler med henvisning til bland andet fusionsomkostninger ikke desto mindre et ringere resultat i 2018/2019.

Nøgletal for 2017/2018 (i parentes 2016/2017)
Nettoomsætning: 16,517 mio. kr. (18,073)
Bruttofortjeneste: 9,205 mio. kr. (13,267)
Driftsresultat: -836.620 kr. (782.800)
Årets resultat: -545.435 kr. (440.902)
Gns. antal medarbejdere: 19 (22)

Interesseret i mere indhold som dette? Skriv dig op til vores nyhedsbrev her