Hvor meget er et bureau værd?

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

Ved at kigge på 337 bureauregnskaber har ph.d. i innovation af forretningsmodeller for medier og bureauer, Henrik Jensen, fundet en sammenhæng mellem overskudsgrad og lønandel.

Gennem snart en del år, har der fundet en konsolidering sted. Ikke bare i bureaubranchen, men også i andre dele af kommunikationsindustrien.

Senest har OMG meldt ud, at de er på udkig efter en virksomhed i kommunikationsindustrien, og bare inden for de seneste måneder har vi skrevet artikler om tre produktionsselskaber, der er fusioneret, om Bording der har købt op de senere år, om Obsidian Digital der har købt flere bureauer, om den svenske koncern KnowIt der har købt Creuna og 1508, Impact der har købt op i Sverige, Zupa der overtog kunder og en række medarbejdere fra bureau i Odense, og Intermail der har opkøbt et digitalbureau.

Hvor meget er et bureau egentlig værd?
Børsmarkederne værdisætter alle aktier i en virksomhed ud fra en P/E-værdi (price/earnings), siger ph.d. i innovation af forretningsmodeller for medier og bureauer, Henrik Jensen, der er adm. direktør i konsulentvirksomheden Brandse & Co.

”Det betyder, hvor meget en investor betaler for at få 1 krone i overskud. En høj P/E-værdi betyder, at der er høje forventninger til den fremtidige indtjening og omvendt betyder en lav P/E så, at der er lave forventninger til den fremtidige indtjeningsevne.”

Overskuddet er ikke det eneste, som investorer kigger efter. De kigger også på overskudsgraden, og den ser rigtig godt ud for de fleste bureauer i år, forventer Henrik Jensen:

”I den danske bureaubranche har resultatet før skat per medarbejder generelt ligget på ca. 100.000 kr. per medarbejder. Før corona var den lidt højere, og under corona var den lidt lavere. Men mon ikke den er tilbage på over 100.000 kr., når vi har alle 2021-regnskaberne inde? Det virker i hvert fald som om, at rigtig mange kommer med rekordregnskaber i øjeblikket.”

At det går godt for bureauerne, hænger tæt sammen med udviklingen i BNP, som er den højeste siden 1994, fortæller Henrik Jensen:

”Væksten på det danske bureaumarked er lig med to gange væksten i BNP, så på den måde er det også naturligt, at de fleste bureauregnskaber ser rigtig gode ud.”

Hvor ligger dit bureau?
Hos Brandse & Co. har man kigget på 337 danske bureauregnskaber i Bureaubiz’ og MyResearch’ regnskabsanalyse BureauTrends. Den gennemgang viser en klar sammenhæng mellem overskudsgrad og lønandel, siger Henrik Jensen:

”Et bureaus lønandel kan forklare overskudsgraden. Lønandelen er alle personaleomkostningernes andel af bruttoavancen, og gennemgangen af regnskaberne viser, at hvis din lønandel er 80 pct., så ender du på en overskudsgrad på nul. Hvis lønandelen er 60 pct., laver du en overskudsgrad på 20 pct., og hvis lønandelen er 70 pct., laver du en overskudsgrad på 10 pct.”

Henrik Jensens analyse viser endvidere, at den bedste tredjedel af den danske bureaubranche ligger på et gennemsnit på 250.000 kr. i resultat før skat per medarbejder og en overskudsgrad på knap 25 pct. Og den dårligste tredjedel ligger med et resultat på omkring minus 70.000 kr. i overskud pr. medarbejder og en overskudsgrad på knap minus 10 procent.

Henrik Jensen holder et seminar den 30. marts i København og den 21. juni i Aarhus, hvor han fortæller om otte måder, hvorpå man kan forbedre bureauets finansielle performance.